ไทยมีสถานที่กักตัวรองรับเปิดด่านชายแดน 477 แห่ง

ไทยมีสถานที่กักตัวรองรับเปิดด่านชายแดน 477 แห่ง

0
18 เม.ย. 63

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) รายงานความพร้อมสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) รองรับคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ภายหลังกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้ผู้ที่มีสัญชาตไทยที่อาศัยหรือทำงานอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน กลับเข้ามาผ่านจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน 21 จังหวัด 23 ช่องทาง ซึ่งเปิดวันแรกในวันนี้ (18 เม.ย.63)


ไทยมีสถานที่กักตัวรองรับเปิดด่านชายแดน 477 แห่ง รองรับได้ 11,116 คน แบ่งเป็น


- ชายแดนเมียนมา 6 แห่ง รองรับได้ 485 คน (ใช้ไปแล้ว 35 คน เหลือ 450 คน)
- ชายแดน สปป.ลาว 100 แห่ง รองรับได้ 2,379 คน (ใช้ไปแล้ว 104 คน เหลือ 2,275 คน)
- ชายแดนกัมพูชา 47 แห่ง รองรับได้ 1,080 คน (ใช้ไปแล้ว 493 คน เหลือ 587 คน)
- ชายแดนมาเลเซีย 324 แห่ง รองรับได้ 7,222 คน (ใช้ไปแล้ว 1,238 คน เหลือ 5,984 คน)


889849


นอกจากนี้ ยังมีสถานที่กักตัวอื่นๆ อีก เช่น


- กรุงเทพมหานคร 2,930 ห้อง
- สมุทรปราการ 240 ห้อง
- ชลบุรี 2,627 ห้อง
- สัตหีบ 100 ห้อง
- นครปฐม 232 ห้อง
- โรงแรมการบินกำแพงแสน 36 ห้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่