เป็น "เกษตรกรรายใหม่" ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อน ทำอย่างไรถึงได้รับ 15,000

เป็น "เกษตรกรรายใหม่" ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อน ทำอย่างไรถึงได้รับ 15,000

24,081
18 เม.ย. 63

จากกรณี กระทรวงการคลัง เตรียมนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่ออนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร โดยการ ลงทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 15,000 บาท ในจำนวนหัวหน้าครอบครัวเกษตรกร 9 ล้านครัวเรือน นั้น


ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐ ซึ่งไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงการคลัง โดยเกษตรกรที่ยังไม่มีชื่อต้องขึ้นทะเบียนใหม่ ส่วนเกษตรกรที่มีทะเบียนในฐานข้อมูลอยู่แล้วให้โอนเข้าบัญชีได้ทันที


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเยียวยาเกษรตกร 
- อัพเดต! "เยียวยาเกษตรกร" จ่ายเป็นรายเดือน 5,000 บาท

- "ตรวจสอบสถานะเกษตรกร" ก่อนลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 15,000
- เปิดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ก่อนเยียวยาโควิด-19
- ไขข้อข้องใจ "ทะเบียนเกษตรกร" ด้านพืช ก่อนลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 15,000


จากกรณีดังกล่าวจึงมีคำถามมากมาย ต่อเกษตรกรใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าระบบมาก่อน
ล่าสุด เพจ ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงไขข้องสงสัย พร้อมแนะนำวิธีแสดงตนเข้าระบบ


โดย "เกษตรกรรายใหม่" ต้องไปขึ้นทะเบียน แสดงตนเข้าระบบ จากนั้นจึงสามารถ
ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 15,000 ตามมาตการช่วยเหลือเกษตรกร


ทั้งนี้เพจฯ แจงว่า
* สำหรับท่านที่ประสงค์ ขึ้นทะเบียนเป็น "เกษตรกรรายใหม่" หรือ "รายเดิมแต่ต้องการเพิ่มแปลงใหม่" ให้ติดต่อที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงปลูก


พร้อมทั้งนำเอกสาร ดังนี้
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสำเนาที่มีการรับรองสำเนาจากผู้ครอบครองไปยื่นด้วย


สำหรับคนที่เคยลงทะเบียนเกษจตรกรไว้อยู่แล้ว สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ที่ Application FARMBOOK โดยการปรับปรุงข้อมูลมี 6 ขั้นตอน คือ


92788117_1504112596433364_918


 6 ขั้นตอน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่