close sticky

โคราชสัญญาณดี ไร้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นวันที่ 7 หายป่วยแล้ว 5 ราย สั่งเปิดหมู่บ้านผ่อนปรนเข้า-ออก

251
14 เม.ย. 63

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.63 เวลา 13.30 น. ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และนพ.สายลักษณ์ พิมพ์เกาะ รอง ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาตรการป้องกันรวมทั้งการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ


998098


โดยในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ (PUI) จํานวน 632 ราย แบ่งเป็น พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จํานวน 18 ราย ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เป็นวันที่ 7 ติดต่อกันแล้ว  จากการวิเคราะห์พบผู้ป่วยติดเชื้อจากภายนอกจังหวัด 14 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 4 ราย แบ่งเป็นรักษาหาย 5 ราย ซึ่งจะต้องกักตัวต่อ 14 วันที่โรงแรมแห่งหนึ่ง 4 ราย เคสที่ 4,3,5,15  และ กักตัว ที่บ้าน 1 ราย คือ เคสที่ 9


729505


นอกจากนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ 13 ราย กระจายอยู่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ประกอบไปด้วย รพ.มหาราชนครราชสีมา จำนวน 5 ราย รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา จำนวน 4 ราย รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 2 ราย และรพ.โชคชัย จำนวน 2 ราย มีอาการดีขึ้นจำนวน 10 ราย และอาการคงที่จำนวน 3 ราย


ทั้งนี้เป็นผลจากการดําเนินงานคัดกรองประชาชนจํานวน 67,537 ราย ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค - 14 เม.ย.63 เวลา 11.00 น. กรณีการเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ มีจํานวน 276 ราย ไม่ป่วย 276


757276


นายวิเชียร ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด นครราชสีมา กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา และคณะอนุกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ตอบโต้โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 13 เม.ย.63 มีมติเปิดหมู่บ้านท่าอ่าง ม.3 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โดยในวันที่ 13 เม.ย.63 เวลา 17.00 น. ได้มอบหมายให้ นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอําเภอโชคชัย เป็นประธานเปิดหมู่บ้านท่าอ่าง ซึ่งก่อนหน้านี้ จ.นครราชสีมา ได้มีคําสั่งลงวันที่ 29 มี.ค.63 ที่ผ่านมาให้ปิดสถานที่และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กําหนดเป็นการชั่วคราว


สำหรับการดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวตั้งแต่วันที่ 3-14 เม.ย.63 มีการจับกุมทั้งสิ้น 195 ราย ดำเนินคดีแล้ว 179 ราย รอการดำเนินคดี 16 ราย


ข่าวยอดนิยม