12 ข้อแนะนำ วิธีดูแลสุขภาพ "ผู้สูงอายุ" ช่วงโควิด-19

12 ข้อแนะนำ วิธีดูแลสุขภาพ "ผู้สูงอายุ" ช่วงโควิด-19

0
12 เม.ย. 63

จากการศึกษาของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ คณะทำงานโครงการวิจัยประเทศไทยในอนาคต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกมาเปิดเผยว่า กลุ่มที่เสี่ยงต่อการป่วยและเสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ 70 ขึ้นไป ประกอบมีโรคประจำตัววันนี้อมรินทร์ ทีวี เลยขอหยิบยกคำแนะนำดี ๆ จาก องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) กับ 12 ข้อพึงปฏิบัติเพื่อ #Saveสุขภาพผู้สูงอายุ ในช่วงระบาดหนักของไวรัสโควิด-19


661356

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่