32 คนไทยจากญี่ปุ่นถึงบ้านเกิดแล้ว พบไข้สูง 6 ราย

32 คนไทยจากญี่ปุ่นถึงบ้านเกิดแล้ว พบไข้สูง 6 ราย

0
8 เม.ย. 63

เมื่อเวลา 16.30 น. ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางมารับคนไทยทั้ง 32 คน ที่ติดค้างอยู่ที่สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น กลับสู่ประเทศไทยแล้ว โดยทั้งหมดเดินทางด้วย สายการบินพิเศษ All Nippon Airways เที่ยวบินที่ NH847 เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ เวลา 08.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 15.30 น.


เมื่อมาถึง เจ้าหน้าที่ได้ลงตราในหนังสือเดินทาง ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ โดยมี 6 คน ที่อุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน 37.3 องศา แพทย์จึงกักตัวไว้ที่สนามบินเพื่อสังเกตอาการ และจะทำการตรวจซ้ำอีก หากพบว่ายังมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินจะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตามขั้นตอน


ส่วนผู้โดยสารที่เหลือ เจ้าหน้าที่ได้พาขึ้นรถบัสที่จัดเตรียมไว้ ไปกักตัว 14 วันที่โรงแรมย่านพระราม 9 โดยทั้งหมดมีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้นหลังติดค้างอยู่ในต่างประเทศหลายวัน และยินดีให้เจ้าหน้าที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการตามกระบวนการ

คำที่เกี่ยวข้อง

AMARIN TV HD Live
Now Playing

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่