ผู้มีรายได้น้อยเฮ! โรงรับจำนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึงสิ้นพ.ค.นี้

ผู้มีรายได้น้อยเฮ! โรงรับจำนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึงสิ้นพ.ค.นี้

8
27 เม.ย. 60

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (27 เม.ย.) นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการจ.ส.ท. มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้มีเงินใช้จ่ายหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพราะขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงเปิดภาคเรียน โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยฯ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 60


สำหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ส่วนเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา สถานธนานุบาลฯ จะกลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยเดิม

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่