4 ธนาคาร ประกาศพักเงินต้น-ดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน 3 เดือน

4 ธนาคาร ประกาศพักเงินต้น-ดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน 3 เดือน

0
2 เม.ย. 63

ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้ 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารยูโอบี ได้ออกมาตรการช่วยเหลือ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับสินเชื่อบ้านเป็นเวลา 3 เดือน โดยแต่ละธนาคารมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้


ธนาคารออมสิน


- สำหรับลูกค้าสินเชื่อปกติจนถึงค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ 31 มี.ค. 63


- เริ่มพักชำระหนี้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63


- ไม่ต้องแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียนใด ๆ หากไม่ประสงค์เข้าร่วมก็สามารถจ่ายชำระได้ตามปกติ


ดูรายละเอียด https://www.gsb.or.th/GSB107.aspx


114273


​ธนาคารกรุงไทย


- ลูกค้าทุกราย (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท) ที่ประสงค์จะขอพักชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน หรือ


- กรณีลูกค้าที่มีรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร


ดูรายละเอียด https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan//419


91399368_10159717067888916_66


ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย)


- พักชำระหนี้เงินต้น 3 เดือน สำหรับยอดหนี้ไม่เกิน 3 ล้านบาท หรือ


- พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือ


- ลดค่างวดการผ่อนชำระ


- ลงทะเบียนผ่าน line official account : @cimbthai และเตรียมรายละเอียดตามสัญญาสินเชื่อ และข้อมูลติดต่อให้ครบถ้วน


ดูรายละเอียด https://www.cimbthai.com/th/personal/news-and-promotions/promotions/announcement/annouc03193468.html


91205737_3577045539004156_595


ธนาคารยูโอบี


- พักชำระดอกเบี้ยและเงินต้น 3 รอบบัญชี


- พักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย 12 รอบบัญชี


ดูรายละเอียด www.UOB.co.th/covid19fap


91271930_1481415318693615_724

AMARIN TV HD Live
Now Playing

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่