กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรแพทย์ ในวิกฤตโควิด

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรแพทย์ ในวิกฤตโควิด

0
31 มี.ค. 63

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ความว่า ในสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบ COVD-19 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ของเราก็เป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ต้องช่วยเหลือดูแลผู้ปวยที่ติดเชื้อไวรัส ภาระหน้าที่นี้ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ต้องรับภาระและความเสี่ยงสูง

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ที่ติดเชื้อ ได้ฝากความหวังไว้กับพวกเราที่จะดูแลรักษา และช่วยขจัดความทุกข์ให้หมดไป


ข้าพเจ้าขอร่วมเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึง แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ให้มีกำลังใจต่อสู้เหตุวิกฤตินี้ ข้าพเจ้าจะใช้ทุกสรรพกำลังของข้าพจ้า ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเป็นกำลังหนุนให้แก่ทุกท่าน และขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ ปราศจากโรคภัยทั้งปวง

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


91317523_2533808893539922_541

AMARIN TV HD Live
Now Playing

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่