แม่ฮ่องสอนออกเคอร์ฟิว ห้ามออกจากบ้าน 4 ทุ่มถึงตี 4  ตั้งแต่ 1 - 14 เม.ย.

แม่ฮ่องสอนออกเคอร์ฟิว ห้ามออกจากบ้าน 4 ทุ่มถึงตี 4 ตั้งแต่ 1 - 14 เม.ย.

0
31 มี.ค. 63

วันนี้(31 มี.ค.) แม่ฮ่องสอนออกประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 มีผลบังคับ 1-14 เม.ย. ดังนี้
.
1.ห้ามเดินทางเข้า-ออก ข้ามจังหวัด ตั้งแต่ 22.00 - 04.00 น. ยกเว้นเพื่อการรักษาพยาบาล การป้องกัน-ฆ่าเชื้อโรค ขนสินค้าจำเป็น ยานพาหนะของราชการ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
2.ห้ามประชาชนในแม่ฮ่องสอนออกจากบ้าน ตั้งแต่ 22.00-04.00 น.
3.ห้ามผู้ไม่มีสัญชาติไทย เข้าหรือข้ามเขตพื้นที่แม่ฮ่องสอน ยกเว้น
- ผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนมาตรการนี้บังคับใช้
- เป็นกรณีหรือผู้มีเหตุยกเว้นตามนนายกฯ หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด (ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ออกไม่เกิน 72 ชม.)
- เป็นบุคคลในคณะทูต (ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ออกไม่เกิน 72 ชม.)
4.ผู้มีสัญชาติไทย หากเดินทางจากกรุงเทพฯหรือปริมณฑล และจังหวัดเสี่ยง หากเข้าแม่ฮ่องสอนต้องไปรายงานตัว
5.ให้ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พักทุกประเภท ให้คัดกรองไข้ก่อนเข้าพัก


eucol-juwaaozjp


eucol-0umaepca1

คำที่เกี่ยวข้อง

AMARIN TV HD Live
Now Playing

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่