เที่ยงคืนนี้! อนุญาตให้เปิด 3 บริการเพิ่ม ต้องอยู่ภายใต้มาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งเคร่งครัด

เที่ยงคืนนี้! อนุญาตให้เปิด 3 บริการเพิ่ม ต้องอยู่ภายใต้มาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งเคร่งครัด

0
27 มี.ค. 63

ที่ การแถลงข่าวมาตรการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ทำเนียบรัฐบาล ได้ออกประกาศ อนุญาตให้เปิด 3 บริการเพิ่ม ดังนี้


1. โรงอาหารภายในโรงพยาบาล อนุโลมให้นั่งรับประทานได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่ง หรือการเว้นระยะทางสังคมที่เคร่งครัด **เฉพาะโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาต
2. ตลาด หรือ ตลาดนัด อนุญาตให้ขายดอกไม้ เพราะยังมีความจำเป็น และคนซื้อส่วนใหญ่ซื้อกลับบ้าน
3. พื้นที่หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจในห้างสรรพสินค้า เช่น ไปรษณีย์, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพราะมีความจำเป็นที่ต้องใช้สถานที่อยู่ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ภายในห้างสรรพสินค้า จะอยู่บริเวณรอบนอก หรือชั้นใต้ดิน


ทั้งนี้ ให้มีผลในวันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 00.01 น.

AMARIN TV HD Live
Now Playing

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่