ยาดมโป้ยเซียน
วิธีและขั้นตอนลงทะเบียนคืนเงินประกันใช้ไฟฟ้า ผ่านออนไลน์ ช่วยเหลือประชาชน

วิธีและขั้นตอนลงทะเบียนคืนเงินประกันใช้ไฟฟ้า ผ่านออนไลน์ ช่วยเหลือประชาชน

0
25 มี.ค. 63

เปิดวิธีลงทะเบียนออนไลน์ ขอคืนเงินค่าประกันค่าไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ ไม่ต้องมาที่การไฟฟ้าเขตให้เสียเวลา และป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเริ่มเข้าไปลงทะเบีลยได้ตั้งแต่วันที่  25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป


   1. ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทรี่ต้องการ ขอคืนเงินค่าประกันค่าไฟฟ้า ให้เตรียมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเข้าไปที่ https://www.mea.or.th/refund/  

  2. เลือกที่ "บุคคลธรรมดา" และกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

  3. ติ๊กที่ ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูล และกรอกข้อมูลในช่องทางการติดต่

  4. เลือกช่องทางการรับเงิน ซึ่งมีให้เลือกหลายช่องทาง

  5. เท่านี้ก็ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย


screenshot2563-03-25at9.2


กรณีใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วไม่พบ ให้ใส่เลขบัญชีแสดงสัญญาแทน 


screenshot2563-03-25at9.2_2


screenshot2563-03-25at9.2_3


เมื่อลงทะเบียนขอคืนเงินค่าประกันค่าไฟฟ้าแล้ว ต้องการตรวจสอบให้เข้าไปตรวจสอบที่ "ตรวจสอบเรื่อง" 


screenshot2563-03-25at9.2_7 


ในการขอคืนเงินค่าประกันค่าไฟฟ้า ทางการไฟฟ้ายืนยันว่าผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าไปแล้วจะยังได้รับบริการต่างๆ เหมือนเดิม  ทั้งนี้เงินประกันการใช้ไฟฟ้า คือ หลักประกันสำหรับกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระค่าไฟฟ้าเกินระยะเวลาที่กำหนด เมื่อดำเนินการขอคืนแล้วจะไม่ส่งผลต่อการทำธุรกรรมใดๆในด้านระบบไฟฟ้าของบุคคลผู้ขอคืนเงินประกันดังนั้นในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าตามกำหนดจะยังมีกระบวนการแจ้งเตือนและงดจ่ายไฟฟ้าตามระเบียบดังเดิม ขณะเดียวกันเครื่องวัดชำรุดหรือหมดอายุการใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่โดยไม่มีการเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่