ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่
เจ็บแต่จบ! ชาวบ้านโหวตปิดเกาะล้านป้องโควิด-19

เจ็บแต่จบ! ชาวบ้านโหวตปิดเกาะล้านป้องโควิด-19

0
25 มี.ค. 63

ยอมเจ็บเพื่อจบ! ชาวเกาะล้าน จ.ชลบุรี ลงมติโหวตปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 เผยแม้ต้องเสียรายได้มหาศาลแต่ก็ยินดี


คณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดให้มีการประชาคมชุมชนเกาะล้านที่บริเวณวัดใหม่สำราญ หรือวัดเกาะล้าน เพื่อร่วมหารือแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ โดยมีชาวบ้าน ผู้ประกอบการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม


1585100314308


โดยการประชุมให้ความสำคัญเรื่องการขอเสียงว่าจะสนับสนุนประเด็นการปิดพื้นที่ท่องเที่ยวบนเกาะล้านเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่รวมทั้งการกำหนดให้มีจุดคัดกรองบนเกาะรวม 2 จุด คือ บริเวณท่าหน้าบ้าน และหาดตาแหวน และการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดของชุมชน


ซึ่งผลการออกเสียงของชุมชนปรากฏว่า ชาวบ้านเกาะล้านส่วนใหญ่มีมติเห็นด้วยที่จะปิดการท่องเที่ยวบนเกาะล้านจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวจะคลี่คลาย ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยินดีที่จะแบกรับผลกระทบทางเศรษฐกิจเพื่อให้วิกฤตการณ์ในครั้งนี้จบไป


1585100339856


อย่างไรก็ดี พื้นที่เกาะล้านในปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโควิด-19 แต่คณะกรรมกาชุมชนก็มีมติที่จะให้จัดตั้งคณะกรรมการอีกชุดเพื่อดูแลและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในพื้นที่ รวมทั้งตั้งทีมอาสา "COVID-19" เพื่อติดตามสถานการณ์ ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาบนเกาะ


1585100351227


รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้านและหามาตรการในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยสูงสุด โดยหลังได้มติการจัดทำประชาคมหมู่บ้านแล้ว คณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้าน จะได้ทำรายงานเสนอต่อเมืองพัทยา เพื่อให้รับทราบ ก่อนเสนอต่อไปยังคณะกรรมการจังหวัดชลบุรีพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่