เปิดจุดอ่อนโควิด-19 ไม่ชอบแสงแดด หมอแนะน็อกให้อยู่แค่ฤดูร้อน ชี้ช่วยลดระบาดหน้าฝนได้

เปิดจุดอ่อนโควิด-19 ไม่ชอบแสงแดด หมอแนะน็อกให้อยู่แค่ฤดูร้อน ชี้ช่วยลดระบาดหน้าฝนได้

1,895
20 มี.ค. 63

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ยังคงน่าเป็นห่วง แม้ความรุนแรงของโรคจะอยู่ในระยะที่ 2 แต่ข้อมูลล่าสุดวันที่ 20 มี.ค.63 กระทรวงสาธารณสุข พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 50 คน ขณะนี้จึงมีผู้ติดเชื้อรวม 322 คน รักษาตัวที่โรงพยาบาล 278 คน กลับบ้านได้ 43 คน และยังคงเสียชีวิตเพียง 1 ราย  


ล่าสุดวันที่ 20 มี.ค.63 รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวให้ข้อมูลว่า เชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ชอบอากาศที่ร้อนและแสงแดด ถ้าเราสามารถยันมันไว้ได้ตลอดหน้าร้อน เมื่อเข้าฤดูฝนโอกาสที่โรคระบาดหนักจะลดลง โดยประชาชนต้องปรับกิจวัตรประจำวันใช้บ้านและที่พักเป็นตำแหน่งอยู่หลัก ลดการออกนอกที่พัก ไม่ว่าจะเป็นการงาน การเรียน การสังสรรค์ หรือการชุมนุมของผู้คนทุกประเภท รวมถึงรักษาสุขภาพให้แข็งแรง กินอาหารถูกสุขลักษณะ ออกกำลังกายและนอนหลับให้เพียงพอ ล้างมือบ่อย ๆ ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วคิดดีทำดี


593527


ถ้าไม่สบายโดยเฉพาะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ ไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก ให้โทรศัพท์ปรึกษาโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อพิจารณาไปทำการตรวจรักษา และเมื่อถึงโรงพยาบาลให้ข้อมูลโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโควิดของท่านโดยละเอียด


ทั้งนี้ควรสอดส่องดูแลสมาชิกครอบครัวหรือสมาชิกร่วมที่พัก ที่มีปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อโควิดแล้วอาการรุนแรงง่าย ได้แก่ โรคปอด โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต ผู้สูงอายุ คนที่อ้วนมาก และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติ หากเจ็บป่วยโดยเฉพาะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ให้รีบปรึกษาแพทย์ ถ้าจำเป็นต้องออกนอกที่พักไปในที่สาธารณะ จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า สวมใส่และถอดทิ้งให้ถูกวิธี หลีกเลี่ยงการสัมผัสวัตถุและวัสดุทุกชนิด ถ้าหลีกเลี่ยงการสัมผัสไม่ได้ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ทุกครั้ง และไม่สัมผัสถูกต้องตัวผู้อื่น ถ้าเป็นได้พยายามให้อยู่ห่างกันแต่ละคนราว 1 เมตร ไม่ใช้สิ่งของทุกชนิดร่วมกับผู้อื่น และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและมีระบบระบายอากาศที่ไม่ดี พร้อมกับติดตามข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมีสติ


433170


นอกจากนี้ควรใส่ใจดูแลผู้คนใกล้ตัวหรือเพื่อนบ้าน ที่มีประวัติเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19 แล้วอาการไม่รุนแรง แพทย์อนุญาตให้มาสังเกตอาการต่อที่บ้าน โดยช่วยเหลือเกื้อกูลเท่าที่ทำได้ และหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติที่ทำให้สังคมรังเกียจ เราจะต้องนำพาสมาชิกในชาติทุกคนให้ผ่านจุดวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันให้มากที่สุด รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาที่ทำได้ในที่พัก เช่น การจัดหา และจัดทำหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากแจกจ่ายให้ประชาชนที่ขาดแคลน


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่