เดนมาร์กปิดประเทศ 1 เดือน ห้ามต่างชาติเดินทางเข้าถึง 13 เม.ย.

14 มี.ค. 63

เดนมาร์กปิดประเทศ 1 เดือน ตั้งแต่14 มี.ค.-13 เม.ย. ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ห้ามนักเดินทางต่างชาติเข้าประเทศหากไม่มีเหตุจำเป็น ยกเว้นคนชาติเดนมาร์ก และผู้มีใบอนุญาตพำนักและทำงาน โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอคนไทยงดเดินทางเข้าเดนมาร์กหากไม่จำเป็น

เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Copenhagen สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน โพสต์ข้อความกรณีโควิด-19 ระบาด ระบุว่า  สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอแจ้งมาตรการของรัฐบาลเดนมาร์กเกี่ยวกับ COVID 19 เพิ่มเติม โดยวานนี้ (13 มี.ค. 63) เวลา 19.30 น. นายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการรับมือโควิด-19 สรุปได้ดังนี้ 1. เดนมาร์ก จะมีมาตรการการควบคุมการผ่านแดนเข้าประเทศทั้งหมดชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 มี.ค. 63 เวลา 12.00 น. จนถึงวันที่ 13 เม.ย. 63 2. คนชาติเดนมาร์ก รวมทั้งผู้มีใบอนุญาตพำนักและทำงานในเดนมาร์ก ยังคงสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ แต่จะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวและคนชาติอื่นที่ไม่มีเหตุจำเป็นเดินทางมายังเดนมาร์กได้ ตัวอย่างของเหตุจำเป็นดังกล่าว เช่น การมาเยี่ยมญาติที่ป่วยหนัก สิทธิการดูแลบุตร ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี 3. มาตรการดังกล่าวจะมีผลต่อการขนส่งผู้โดยสารทางเครื่องบิน รถไฟ เรือ และรถยนต์ อย่างไรก็ดี จะยังคงอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้า อาหารและยาเข้ามาในพรมแดนเดนมาร์กได้ 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กขอให้ชาวเดนมาร์กที่เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศขณะนี้เดินทางกลับเดนมาร์กโดยเร็วที่สุด แต่ไม่รวมถึงชาวเดนมาร์กที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในต่างประเทศอยู่แล้ว ซึ่งแนะนำให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่น ส่วนผู้ที่อยู่ในประเทศตอนนี้แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศหากไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆ รวมทั้งการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดอีสเตอร์ที่ใกล้จะถึงนี้ด้วย โดยที่รัฐบาลเดนมาร์กออกมาตรการดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาเดนมาร์กจากประเทศไทย สถานทูตฯ เห็นว่า หากไม่จำเป็น คนไทยอาจพิจารณาเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางมาเดนมาร์กในช่วงที่มีมาตรการนี้ โดยเฉพาะหากเดินทางมาเพื่อการท่องเที่ยวและจุดประสงค์อื่นที่ไม่มีความจำเป็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม