MEA ติดตามความคืบหน้า จัดระเบียบสายสื่อสาร ถ.เพชรบุรี

MEA ติดตามความคืบหน้า จัดระเบียบสายสื่อสาร ถ.เพชรบุรี

148
11 มี.ค. 63
MEA ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าจัดระเบียบสายสื่อสาร ถนนเพชรบุรี

วันนี้ (11 มี.ค. 2563) นายประสงค์ คุ้มประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ MEA พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน MEA ให้การต้อนรับ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสาร "โครงการ กฟน. กฟภ. รวมใจส่งสุขปีใหม่ 2563 จัดระเบียบสายสื่อสารทั่วไทย" ซึ่งเป็นโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย และการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยรับฟังการนำเสนอสรุปข้อมูล ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต พร้อมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารรูปแบบใหม่และรื้อถอนสายสื่อสารไม่ใช้งาน (สายตาย) ถนนเพชรบุรี บริเวณปากซอย 29 เขตราชเทวี กรุงเทพฯนายประสงค์ กล่าวว่า MEA รับผิดชอบจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ครอบคลุมทั้ง 18 ที่ทำการเขต ทั้งสิ้น 318 เส้นทาง รวมระยะทางกว่า 2,200 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง และห้อยต่ำ อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ MEA ซึ่งส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ จากปัญหาดังกล่าว MEA เร่งดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารมีความเป็นระเบียบอย่างต่อเนื่อง

โดยจากการสรุปข้อมูลการดำเนินการล่าสุด พบว่า MEA ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนสามารถดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารได้ตามแผนงานเพื่อให้แล้วเสร็จภายใน มิ.ย. 2563 ตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้นผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถสอดส่องดูแลไม่ให้มีผู้ลักลอบมาพาดสายโดยไม่ได้รับอนุญาตได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยให้ภูมิทัศน์สวยงาม ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง มีความปลอดภัยแก่ประชาชนในระยะยาวต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง สายสื่อสารหลุดห้อยไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กสทช. โทร. 1200 หรือ LINE@ : @nbtc1200

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม