ยาดมโป้ยเซียน
โพลชี้คนไทย 64% พอใจการแก้ปัญหา "โควิด-19" ของรบ. "บิ๊กตู่"

โพลชี้คนไทย 64% พอใจการแก้ปัญหา "โควิด-19" ของรบ. "บิ๊กตู่"

6
29 ก.พ. 63


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง การรับรู้ของประชาชนต่อโรคโควิด-19 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,115 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา พบว่า
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.6 รับรู้ข่าวการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มากถึงมากที่สุด รองลงมาคือร้อยละ 12.2 รับรู้ปานกลาง และร้อยละ 4.2 รับรู้น้อยถึงน้อยที่สุด นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.4 ให้ความสำคัญต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มากถึงมากที่สุด รองลงมาคือ ร้อยละ 12.3 ให้ความสำคัญระดับปานกลาง และร้อยละ 8.3 ให้ความสำคัญน้อยถึงน้อยที่สุด

เมื่อถามถึงความตระหนักดูแลสุขภาพช่วงระบาดของไวรัสโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.9 ตระหนักดูแลสุขภาพมากถึงมากที่สุด รองลงมาคือร้อยละ 16.3 ดูแลสุขภาพระดับปานกลาง และร้อยละ 1.8 ดูแลน้อยถึงน้อยที่สุด

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงความพอใจของประชาชนต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แก้ปัญหาไวรัสโควิด-19 จริงจัง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.3 พอใจมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 15.5 พอใจปานกลาง และร้อยละ 20.2 พอใจน้อยถึงน้อยที่สุด


ที่มา : SUPERPOLL 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่