เปิดตัวโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยระยะยาว โดยเฉพาะโรคความจำเสื่อม - โรคหลอดเลือดสมอง

เปิดตัวโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยระยะยาว โดยเฉพาะโรคความจำเสื่อม - โรคหลอดเลือดสมอง

6
24 ก.พ. 63
นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG จัดงานเปิดตัวโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยระยะยาว (Trusted Long-Term Care Hospital) โดยเฉพาะที่ป่วยโรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

โดยการดูแลรักษาแบบองค์รวม (Holistic care) ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ให้การบริการอย่างครบวงจรทั้งการฟื้นฟู รักษา ป้องกัน และส่งเสริม รวมไปถึงการจัดทำแผนในการดูแลสุขภาพให้เหมาะเฉพาะรายบุคคล (Individualized) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ โดยภายในงานมี พงษ์พัฒน์-ธัญญา วชิรบรรจง มาร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาหลังการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง รวมไปถึงการดูแลในช่วงระยะฟื้นฟู และการพักฟื้นหลังการป่วย ที่โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เมื่อวันก่อน

นพ.บุญ วนาสิน กล่าวว่า “ทางเรามองเห็นถึงปัญหาสำคัญของสังคมผู้สูงวัยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นที่มาของ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยระยะยาวด้วยการสร้างความสมดุลชีวิตในทุกมิติของผู้สูงวัยและครอบครัว โดยการดูแลรักษาแบบองค์รวม ที่ให้การบริการอย่างครบวงจร รวมถึงคุณภาพบริการระดับมาตรฐานสากล ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี มีพื้นที่สีเขียว ร่มรื่นท่ามกลางธรรมชาติ สำหรับจัดทำกิจกรรมบำบัด และ สันทนาการให้ผู้ป่วย ผมหวังว่าโรงพยาบาลธนบุรีบูรณาจะเป็นที่ที่ให้การดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงวัยระยะยาวระดับแนวหน้าและเป็นที่ไว้วางใจ มีความเข้าปัญหาเชิงลึกทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีได้กลับมาเหมือนเดิมให้ได้มากที่สุด”

ทางด้านประธานในพิธี จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า “ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพิธีเปิดของโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ผมประทับใจที่ที่นี่เห็นความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงวัย โดยรวมไปถึงการดูแลครอบครัวของผู้ป่วยให้มีความสบายใจในการอาศัยอยู่ที่นี่ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและต้นไม้ เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยไม่ว่าจะกับผู้ป่วยหรือ ผู้สูงวัยทั่วไปได้เป็นอย่างดี ในนามตัวแทนของภาครัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมตัว และการเตรียมความพร้อมของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย นับว่าครั้งนี้เป็นก้าวแรกของการตื่นตัวจากภาคเอกชนที่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงประเทศไทยได้เป็นอย่างดี”

ดารารุ่นใหญ่และผู้กำกับชื่อดังอย่าง พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ร่วมแชร์ประสบการณ์อาการป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ กล่าวว่า “จากเหตุการณ์ที่เป็นลมในกองละครวันนั้น รู้ตัวเลยว่าเป็น Stroke เพราะความดันสูงอยู่แล้ว ประกอบกับเครียดสะสม ปกติอยู่ในกองละครจะหัวเราะเฮฮา แต่จริงๆแล้วมีความเครียดสะสมอยู่มาก พฤติกรรมเราเองนี่แหละที่ทำให้เกิดโรค แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ อยากให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องสุขภาพ เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ซึ่งโรงพยาบาลธนบุรีบูรณาเป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ มีการบริการที่คลอบคลุมและหลากหลาย ตอบโจทย์มากครับ”

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) โดยใน 10 กว่าปีข้างหน้าคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว (Super-Aged Society) โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป เป็นจำนวนเกินกว่า 20% และโรคอันดับต้นๆซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงวัยเกิดอุบัติเหตุ และก่อให้เกิดการเสียชีวิต ก็คือ โรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ซึ่งมีผลกระทบทำให้ผู้สูงวัยและผู้ดูแลไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุขได้เหมือนเดิม เช่น เกิดอาการแขนขาหมดแรงทำให้เคลื่อนที่ลำบาก พูดไม่ชัด กลืนอาหารลำบาก ใบหน้าเบี้ยว มีแผลกดทับ ระบบทางเดินอาหาร แม้กระทั่งโรคจิตเวช เป็นต้น ปัญหาต่างๆเหล่านี้มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลรักษาเฉพาะทางจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักกายภาพบำบัด Medical Sport Science การฝังเข็มแบบแผนแพทย์ทางเลือก โปรแกรมโภชนบำบัด โปรแกรมฟื้นฟูบำบัดด้วยการทำกิจกรรมและใช้เทคโนโลยีทันสมัยมาช่วย ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกในและนอกโรงพยาบาล เพื่อช่วยให้การรักษาฟื้นฟูเกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกและกลับมามีคุณภาพชีวิตทีดีในมิติใหม่ (Transforming Your Healthcare)

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ได้มองเห็นปัญหาสำคัญนี้ จึงเป็นที่มาของ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยระยะยาว ด้วยการสร้างความสมดุลชีวิตในทุกมิติของผู้สูงวัยและครอบครัว โดยเน้นการฟื้นฟู ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ภายใต้มาตรฐาน ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG จึงสามารถมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไปจนถึงสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนปกติเท่าที่จะเป็นไปได้


วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลธนบุรีบูรณาคือ ความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการฟื้นฟู ดูแลรักษาผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีและอายุยืนยาว (Trusted Long-Term Care Hospital) โดยใช้นวัตกรรมและการดูแลรักษาแบบองค์รวม ด้วยบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการบริการ เพื่อความสุขของผู้ใช้บริการ และตั้งใจเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อสุขภาพผู้สูงวัยให้มีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป ซึ่งแนวคิดในการฟื้นฟู ดูแลรักษาแบบระยะยาวที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ (Trusted Long-Term Care Hospital) ของโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โดดเด่นด้วยการบริการที่ถูกออกแบบให้เข้าถึงความต้องการเฉพาะรายบุคคล (Individualized) พร้อมสร้างความสมดุลในทุกด้านให้ผู้สูงวัย ด้วยการจัดการแบบบูรณาการ บริการผู้ป่วยใน (IPD) บริการผู้ป่วยนอก (OPD) บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินสำหรับลูกบ้านในโครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการดูแล กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด สภาพแวดล้อม รวมไปถึงการเพิ่มพลังด้านจิตใจ โดยเน้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Wellness on Healthiness” การป้องกันและการเสริมสร้างสุขภาพ และ “Wellness on Illness” การดูแลรักษาพยาบาลให้อยู่ได้กับความเจ็บป่วยที่ควบคุมได้ เพื่อเป้าหมายในการที่ให้ผู้สูงวัยอยู่ได้อย่างสมดุล (Life Balance) ไปจนถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเท่าที่เป็นไปได้

AMARIN TV HD Live
Now Playing

ข่าวที่เกี่ยวข้อง