MRT พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันไวรัสโคโรนาแพร่ระบาด

28 ม.ค. 63
รถไฟฟ้า MRT ยกระดับมาตรการรักษาความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ตลอดจนการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ รถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง จึงมีมาตรการป้องกัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 1. เพิ่มความถี่การทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี โดยเฉพาะพื้นที่ให้บริการที่มีการสัมผัสกับผู้ใช้บริการบ่อยๆ เช่น เครื่องออกตั๋วโดยสาร ห้องจำหน่ายตั๋ว ราวจับบันได บันไดเลื่อน ราวกันตก ประตูเก็บค่าโดยสาร เก้าอี้นั่ง ลิฟต์โดยสาร 2. เพิ่มการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในขบวนรถไฟฟ้า หลังปิดให้บริการ และก่อนเปิดให้บริการทุกวัน และเน้นการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณที่ผู้โดยสารต้องสัมผัส เช่น ราวจับภายในขบวนรถ เก้าอี้นั่ง 3. ดูแลสุขภาพพนักงานที่ให้บริการในสถานี และขบวนรถไฟฟ้า ด้วยการตรวจความพร้อมด้านสุขภาพ ตรวจวัดไข้ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง และให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยกรณีที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีประชาชนหนาแน่น นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสารทุกคน รถไฟฟ้า MRT ได้ขอความร่วมมือผู้โดยสาร ใส่หน้ากากอนามัยกรณีมีอาการเจ็บป่วย ไอ จาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคด้วย

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่