ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่
วัยรุ่นญี่ปุ่นหมดหวังกับอนาคต ไม่เชื่อประเทศจะดีขึ้นได้อีก

วัยรุ่นญี่ปุ่นหมดหวังกับอนาคต ไม่เชื่อประเทศจะดีขึ้นได้อีก

3
17 ธ.ค. 62
Nippon Foundation เผยผลการสำรวจความคิดเห็นวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 9 พันคนจาก 9 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย สหรัฐฯ อังกฤษ เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน เกาหลีใต้ เยอรมนี และญี่ปุ่น พบวัยรุ่นญี่ปุ่นขาดความหวังและความปรารถนาในการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม พบต่ำกว่า 10% เชื่อว่าประเทศจะดีขึ้นในอนาคต และพบว่าส่วนมากคิดว่าจะแย่กว่าเดิมอีกด้วย ในขณะที่อันดับอย่างประเทศจีน พบวัยรุ่นมากกว่า 96.2% เชื่อว่าประเทศจะดีขึ้นอีกในอนาคต

เมื่อถามว่ามีปัญหาสังคมที่ต้องการแก้หรือไม่ พบวัยรุ่นเพียง 46.4% เท่านั้นที่ตอบว่ามี ต่ำที่สุดในบรรดา 9 ประเทศ ซึ่งพบว่าประเทศอื่น ๆ มีความต้องการแก้ปัญหาสังคมมากกว่า 60%เช่นเดียวกับคำถามว่าเชื่อมั่นว่าตัวเองจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้หรือไม่ ซึ่งวัยรุ่นญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นต่ำกว่า 20% น้อยกว่าลำดับถัดไปอย่างเกาหลีใต้มากกว่าครึ่ง ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่ามีวัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างไม่กี่คนเท่านั้นที่พูดคุยถึงประเด็นสังคมอย่างกระตือรือร้นกับคนรอบตัว

เหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะว่า วัยรุ่นต่ำกว่า 50% คิดว่าตัวเองเป็นสมาชิกที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในสังคม และต่ำกว่า 30% ที่มองตัวเองเป็นผู้ใหญ่ คิดเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดในบรรดา 9 ประเทศ นอกจากนี้วัยรุ่นญี่ปุ่นยังไม่มีความทะเยอทะยานที่จะทำตามความฝันในอนาคตของตัวเอง โดยเป็นประเทศเดียวที่ผลสำรวจต่ำกว่า 80%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม