โพลชี้คุณภาพนักเรียนไทยล้าหลัง ได้คะแนน “ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก” ทุกวิชา

โพลชี้คุณภาพนักเรียนไทยล้าหลัง ได้คะแนน “ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก” ทุกวิชา

2
5 ธ.ค. 62
องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศ (OECD) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เผยผลการจัดอันดับศักยภาพด้านวิชาการ ของเด็กนักเรียนอายุ 15 ปี ใน 79 ประเทศทั่วโลก พบเด็กไทย มีความสามารถต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของเด็กทั่วโลก ทั้งในด้านการอ่าน ความสามารถด้านวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ผลสำรวจล่าสุดซึ่งมีการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของโออีซีดี ระบุว่า คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินศักยภาพด้านการอ่านของเด็กไทย ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 66 จากทั้งหมด 79 ประเทศ โดยไทยได้ 393 คะแนน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก ของโออีซีดีที่ 487 คะแนน ส่วนในวิชา คณิตศาสตร์ ผลสำรวจพบว่า ศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ของเด็กไทยอยู่ที่อันดับ 56 จาก 79 ประเทศ โดยคะแนนเฉลี่ยของเด็กไทยอยู่ที่ 419 คะแนน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกของโออีซีดีที่ 489 คะแนน

ขณะที่ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ผลสำรวจครั้งนี้จัดให้เด็กไทยอยู่ในอันดับที่ 52 จาก 79 ประเทศ โดยเด็กไทยได้คะแนนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์ 426 คะแนน ขณะที่ค่าเฉลี่ยของโออีซีดีอยู่ที่ระดับ 489 คะแนนผลสำรวจครั้งนี้ของโออีซีดี ได้จากการเก็บข้อมูลการทดสอบด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จากเด็กนักเรียนจำนวนกว่า 600,000 คน ใน 79 ประเทศ เป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2016-1018 ขณะที่ผลการสำรวจครั้งต่อไปของโออีซีดีจะถูกประกาศในปี ค.ศ.2022

ทั้งนี้ ในส่วนของ 5 ประเทศที่เด็กนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดทั้งด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จากการจัดอันดับในครั้งนี้ ประกอบด้วย
อันดับที่ 1 จีน
อันดับที่ 2 สิงคโปร์
อันดับที่ 3 มาเก๊า
อันดับที่ 4 ฮ่องกง
อันดับที่ 5 เอสโตเนีย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม