ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่
โพลชี้ 3 สาเหตุ ‘เศรษฐกิจย่ำแย่-การบังคบใช้กฎหมาย-เผด็จการ’ ทำเรทติ้งรัฐบาลประยุทธ์ตกฮวบ

โพลชี้ 3 สาเหตุ ‘เศรษฐกิจย่ำแย่-การบังคบใช้กฎหมาย-เผด็จการ’ ทำเรทติ้งรัฐบาลประยุทธ์ตกฮวบ

2
23 เม.ย. 60

เมื่อวานนี้ (23 เม.ย.) สวนดุสิตโพล เปิดเผยถึงผลการสำรวจเรื่องรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ในสายตาประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,119 คน ระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2560 เนื่องจากการบริหารประเทศของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ กำลังก้าวสู่ปีที่ 3 โดยยังคงดำเนินงานตามโรดแมปที่วางไว้ เน้นบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ของประเทศ และดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ สรุปผลได้ดังนี้


1.สิ่งใด? หรือเรื่องใด? ที่จะทำให้ประชาชนนิยมชมชอบรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ มากขึ้น ผลการสำรวจพบว่า อันดับ 1 คือการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 70.51 % เพราะมีการปราบปรามอย่างเด็ดขาด ต่อเนื่อง จริงจัง มีผลงานให้เห็นชัดเจน รัฐบาลให้ความสำคัญ ฯลฯ  อันดับ 2 บ้านเมืองเป็นระเบียบ สงบสุข ไม่มีการชุมนุมประท้วง 65.33 % เพราะเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศดีขึ้น บ้านเมืองไม่วุ่นวาย ฯลฯ ส่วนอันดับ 3 การบริหารบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง 62.56 % เพราะประเทศจะได้พัฒนา ทันสมัย พัฒนาในทางที่ดีขึ้น สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ประชาชนอยู่ดีกินดี ฯลฯ


2.สิ่งใด? หรือเรื่องใด? ที่จะทำให้ประชาชนนิยมชมชอบรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ลดลง ผลปรากฎว่าอันดับ 1 ได้แก่เรื่องเศรษฐกิจย่ำแย่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ลำบาก 76.50 % เพราะทำให้การค้าการลงทุนหยุดชะงัก ค่าครองชีพแพง ประชาชนตกงาน ต้องกู้หนี้ยืมสิน รายได้ไม่พอจ่าย ฯลฯ  อันดับ 2 คือเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย เช่น เก็บภาษี กฎหมายจราจร 73.46 % เพราะทำให้ประชาชนต้องลำบาก มีกระแสต่อต้าน ไม่เห็นด้วย ทำให้เกิดการคัดค้านโจมตีรัฐบาล ฯลฯ ส่วนอันดับ 3 คือเรื่องเผด็จการ ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น 68.36 % เพราะใช้อำนาจมากเกินไป ประชาชนไม่ค่อยมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย ฯลฯ


3.โดยภาพรวม ณ วันนี้ ประชาชนมีความนิยมชมชอบรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ มากขึ้นหรือลดลง ผลการสำรวจพบว่า อันดับ 1 คือ นิยมชมชอบเท่าๆ เดิม 44.77 % เพราะมั่นใจในตัวนายกรัฐมนตรี สามารถควบคุมสถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ทำงานด้วยความเสียสละ ฯลฯ อันดับ 2 นิยมชมชอบลดลง 29.40 % เพราะ ยังไม่สามารถแก้ปัญหาปากท้องได้ เศรษฐกิจไม่ดี สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ปกติ ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพ ฯลฯ และอันดับ 3 นิยมชมชอบมากขึ้น 25.83 % เพราะยังมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ตั้งใจที่จะดำเนินการตามโรดแมป ทำงานรวดเร็ว มีนโยบายช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ


4.สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ คือ อันดับ 1 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง คุณภาพชีวิตของประชาชน 80.70 % อันดับ 2 ดำเนินงานตามโรดแมป จัดการเลือกตั้ง เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย 71.58 % และอันดับ 3 ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ 69.97 %

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่