ธรรมนัส-ไชยา เปิดงานสัมมนาฯ รับฟังข้อเรียกร้องจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อย

20 ก.ย. 66

ธรรมนัส-ไชยา ประสานพลังเปิดงานสัมมนา “ทำอย่างไรให้รายย่อยยั่งยืน” รับฟังข้อเรียกร้องจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ภาคปศุสัตว์ พร้อมตั้งคณะทำงานอย่างจริงจัง

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดงานสัมมนา “ทำอย่างไรให้รายย่อยยั่งยืน” โดยมี สมาคมผู้เลี้ยงสุกรเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานเอกชน ด้านปศุสัตว์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกความเชื่อมั่น ขวัญกำลังใจให้เกิดแก่เกษตรกร ภาคปศุสัตว์เศรษฐกิจรายย่อยทั่วประเทศไทย ให้ดำรงอยู่ได้ในอาชีพการเลี้ยงสุกรต่อไป และเพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรเถื่อนจากต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ราคาสุกรในประเทศตกต่ำ 

ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาต่าง ๆ ทั้งต้นทุนการผลิตสูง ราคาผลผลิตตกต่ำ การลักลอบเนื้อสุกรแช่แข็งผิดกฎหมาย รวมถึงการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)  เป็นต้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความมั่นใจต่อเกษตรกรว่า จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

s__40968234

รมว.ธรรมนัส กล่าวว่า ภาคปศุสัตว์ต้องเข้มแข็ง จะดำเนินการป้องกันการลักลอบการนำเข้าเนื้อสุกรผิดกฎหมายอย่างจริงจัง ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยภายในวันนี้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปราบปรามของเถื่อนทุกประเภท ที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ และจะให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 2 ท่าน เป็นรองประธาน รวมทั้งอธิบดีที่เกี่ยวข้องของแต่ละกระทรวง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติกรรม DSI เจ้าหน้าที่ตำรวจ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ เข้ามามีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามขอให้เกษตรกรมั่นใจว่าภายใต้การกำกับดูแลของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี  พี่น้องเกษตรกรจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

ด้าน รมช.ไชยา กล่าวว่า ภายใต้นโยบายด้านเกษตรกรรม “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และการบริหารกระทรวงเกษตรฯ ขอยืนยันว่า ทางกระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญกับเกษตรกรโดยเฉพาะรายย่อย จะเร่งแก้ไขปัญหา อุปสรรค เพื่อให้เกิดความอยู่ดีกินดี ด้านข้อเรียกร้องปัญหาเรื่องโรคระบาดที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ จะตั้งคณะกรรมการในการศึกษาเรื่องวัคซีนป้องกันโรคระบาดให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อเป็นการลดการพึ่งพาวัคซีนจากต่างประเทศ และทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไป.

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวฮิตติดเทรนด์