เช็กเงื่อนไขรับ เงินชดเชยประกันสังคม กรณีลาออก พร้อมวิธีคำนวณ ผู้ประกันตน ม.33

17 ส.ค. 66

เช็กเงื่อนไข กองทุนประกันสังคมจ่าย เงินชดเชยประกันสังคม กรณีลาออก ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 พร้อมวิธีคำนวณ เงินชดเชยจากฐานเงินเดือน

เงินชดเชยกรณีว่างงาน คือ เงินที่รัฐจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของกองทุนประกันสังคม ซึ่งมีเงื่อนไขและรายละเอียดในการจ่ายเงินชดเชย ดังนี้

กรณีลาออก หรือ สิ้นสุดสัญญาจ้าง จะได้รับเงินว่างงานในอัตรา 30% ของค่าจ้าง คำนวณจากฐานเงินเดือนจริงไม่เกิน 15,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 90 วันใน 1 ปีปฏิทิน

ตัวอย่าง ผู้ประกันตนมีฐานเงินเดือน 10,000 บาท ก็จะได้เงินชดเชยเดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือน

หรือ ผู้ประกันตนมีฐานเงินเดือน 20,000 บาท ก็จะได้นับเงินชดเชยเดือนละ 4,500 บาท เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือน (คิดจากฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท)

กรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินว่างงานในอัตรา 50% ของค่าจ้าง ซึ่งคำนวณจากฐานค่าจ้างจริงไม่เกิน 15,000 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 180 วัน ใน 1 ปีปฏิทิน

ตัวอย่าง ผู้ประกันตนมีฐานเงินเดือน 10,000 บาท ก็จะได้เงินชดเชยเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือน

หรือ ผู้ประกันตนมีฐานเงินเดือน 20,000 บาท ก็จะได้นับเงินชดเชยเดือนละ 7,500 บาท เป็นเวลาสูงสุด 3 เดือน (คิดจากฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท)

 

หลักเกณฑ์พิจารณาผู้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการว่างงาน

1.เป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย

2.ต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงานจากที่ทำงานเดิม เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้นก่อน

3.หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

4.ต้องมีความสามารถในการทำงานและพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้

5.ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน

6.ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

 

วิธีลงทะเบียนว่างงาน

สำนักงานประกันสังคมอนุญาตให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานสามารถยื่นขึ้นทะเบียนว่างงาน รวมถึงรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ https://unemploy.doe.go.th/welcome สามารถกดเข้าไปลงทะเบียนได้ง่าย ๆ และสะดวกสบายมาก ๆ แถมยังปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการติดโควิดในช่วงว่างงานอีกด้วย โดยมีสิ่งที่ต้องใช้ในการขึ้นทะเบียน ดังนี้

  1.      บัตรประชาชนตัวจริง
  2.      โทรศัพท์มือถือใช้ยืนยัน
  3.      ไฟล์สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่มีชื่อผู้ประกันตนและเลขบัญชี โดยเงินชดเชยจะถูกโอนเงินเข้าที่บัญชีที่ใช้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนว่างงาน คลิกที่นี่ : ประกันสังคม แจ้งลงทะเบียน ว่างงาน-ตกงาน มาตรา 33 ผ่าน https://e-service.doe.go.th ระบบใหม่ พร้อมวิธีและเงื่อนไข

 

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวฮิตติดเทรนด์