โฆษกแรงงาน ยัน ประกันสังคม ไม่มีทางล้มละลาย สร้างผลตอบแทนได้ต่อเนื่อง

23 ก.ค. 66

โฆษกแรงงาน ยัน กองทุนประกันสังคมมีเสถียรภาพ ไม่มีทางล้มละลาย ยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้ต่อเนื่อง และจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนได้

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปี 2564 มี ส.ส.พรรคการเมืองต่างๆ ได้ขึ้นอภิปรายถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการบริหารกองทุนประกันสังคมเกรงว่าอีก 30 ปีข้างหน้ากองทุนฯ อาจถึงขั้นล้มละลาย ซึ่งนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ขึ้นชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วถึงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่า ผลตอบแทนการลงทุนกองทุนประกันสังคมในปี 2564 นั้น สูงถึงร้อยละ 4.91 คิดเป็นจำนวนเงิน 79,438 ล้านบาท หากรวมรายได้จากการเก็บเงินสมทบและรายได้อื่นๆ กองทุนมีรายได้รวมอยู่ที่ 231,284,341,734.73 ล้านบาท

ในปี 2564 เป็นปีที่โควิด-19 ระบาดหนัก สำนักงานประกันสังคม ต้องนำเงินจากกองทุนประกันสังคมมาช่วยเหลือผู้ประกันตนผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

-จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยให้ผู้ประกันตนที่ป่วยโควิด 4.6 ล้านคน เป็นเงิน 104,135.61 ล้านบาท

-จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานให้ผู้ประกันตน 924,903 ราย เป็นเงิน 26,725.84 ล้านบาท ลดเงินสมทบผู้ประกันตน 3 ครั้ง เป็นเงิน 64,246 ล้านบาท

-จัดหา Hospitel 175 แห่ง ใน 24 จังหวัด ฉีดวัคซีน 3,962,206 โดส โครงการแฟคทอรี่แซนด์บ็อก ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล จำนวน 407,770 ราย

-โครงการแรงงานเราสู้ด้วยกันในการตรวจคัดกรองโควิด จำนวน 526,657 ราย

ทำให้มีรายจ่ายมากกว่ารายรับเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าไม่ทำเช่นนั้นเศรษฐกิจจะไปต่อไม่ได้ ผู้ประกันตนจะได้รับความเดือดร้อนและจะเกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ย

จากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม พบว่า ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มีเงินลงทุนสะสมอยู่ที่ 2,271,818 ล้านบาท และในปี 2566 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีเงินลงทุนสะสมอยู่ที่ 2,345,347 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.24 % เมื่อเทียบกับข้อมูลปี 2565 และจากการประมาณการสถานะกองทุนประกันสังคม ในปี 2570 คาดว่าจะมีเงินลงทุนสะสมคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 3 ล้านล้านบาท

กองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่มีเสถียรภาพ มั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ขอให้ผู้ประกันตนทุกท่านมั่นใจได้ว่า ในอนาคตกองทุนไม่มีทางล้มละลายและจะสามารถจ่ายสิทธิประโยชน์ในระยะยาวให้กับผู้ประกันตนในทุกกรณีได้อย่างแน่นอน

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวฮิตติดเทรนด์

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส