ประวัติ "วันชัย สอนศิริ" ทนายความชื่อดัง สู่ตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

16 พ.ค. 66
เลือกตั้ง66

ประวัติ "วันชัย สอนศิริ" สว.คนดัง ที่ล่าสุด เปรยประโยคก่อดราม่า “ก้าวไกล” เข้าวิน เลือกตั้ง 66 ใช่ว่าต้องเป็น รัฐบาลเสมอไป

ข้อมูลจากเว็บไซต์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ สำนักงานเลขาธฺการสภาผู้แทนราษฎร ระบุข้อมูล ประวัติ ส.ว.วันชัย สอนศิริ ว่า

เกิดเมื่อวันที่ 13 ก.พ.2496 ปัจจุบันอายุ 70 ปี

คุณวุฒิ

• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมและสัมมนา

• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 4 จาก สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตร กฎหมายภาษีอากร สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายและบัญชี รุ่นที่ 1 จาก ศาลภาษีอากรกลางและสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ (กระทรวงยุติธรรม)

อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง

• ทนายความ

ตำแหน่งสำคัญ

• สมาชิกวุฒิสภา

• เลขาธิการสภาทนายความ 4 สมัย

• สมาชิกสภาเขตปทุมวัน กทม.

• ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ฯลฯ

• อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

• ที่ปรึกษากฎหมาย

• วิทยากรและผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

• ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )

• ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )


วันชัย สอนศิริ ทนายความชื่อดังสู่ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในแบบสรรหาเมื่อเดือ เม.ย. 2554 ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง ภายหลังมีความชัดเจนเรื่อง ผลเลือกตั้ง 66 โดย ส.ว.วันชัย กล่าวว่า การที่ พรรคก้าวไกล คะแนนมาเป็นอันดับ 1 ใช่ว่าต้องเป็น รัฐบาลเสมอไป

“ผมก็ไม่แน่ใจว่าคนได้เสียงอันดับ 1 จะต้องเป็นรัฐบาลเสมอ ครั้งที่แล้วพรรคเพื่อไทยก็มีเสียงมาอันดับ 1 แต่ก็ต้องเป็นฝ่ายค้าน แต่ถ้ารวมเสียงได้มากโดยหลักการแล้วก็คิดว่าต้องเคารพเสียงตรงนี้ ครั้งนี้พรรคก้าวไกลได้เสียงอันดับ 1 ก็จริง แต่ไม่ได้คะแนนเสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเกินกว่า 251 เสียง ต้องดูต่อไปถ้าเขาประสานกับพรรคเพื่อไทยได้อันนี้ก็มีสิทธิได้เกิน 300 เสียง ต้องดูว่าเขาตกลงกันได้หรือเปล่าว่าใครเป็นนายกฯ และการทำนโยบายต่างๆ นั้นรวมกันได้หรือเปล่า เราไม่รู้ เพราะ ส.ว.อยู่ข้างหลัง ไม่ใช่คนที่จะต้องเสนอใครมาเป็นนายกฯ มันอยู่ที่ ส.ส.ก่อน”

นายวันชัย กล่าวต่อว่า "ต้องดูว่าถ้าเขาสามารถรวมกับ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา ด้วย ถ้าเขาสามารถประสานพรรคการเมืองที่มาจากประชาชนได้ทั้งหมด ผมว่าเขาก็ขาดลอยแทบไม่ต้องใช้เสียง ส.ว.เลยแม้แต่เสียงเดียว

ฉะนั้น ผมคิดว่าตอนนี้อย่ามาคิดว่า ส.ว.จะโหวตให้ใครหรือไม่ เพียงแต่ตนจะดูอยู่ต่อไปว่าพรรคก้าวไกลจะสามารถประสานกับทุกพรรคการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่า"

 

advertisement

เลือกตั้ง66

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวฮิตติดเทรนด์