ชาวบ้าน 300 คน จี้ รฟท. ชงแผนอนุมัติเช่าที่ดินรถไฟ ช่วยคนชุมชน

19 เม.ย. 66

 

ชาวบ้าน 300 คน ยกโขยงบุกคมนาคม พ่วงศาลากลางจังหวัดสงขลา-ขอนแก่น-นครศรีธรรมราช จี้ รฟท. ชงแผนอนุมัติเช่าที่ดินรถไฟ ช่วยคนชุมชน 

วันที่ 19 เม.ย. 66 ที่กระทรวงคมนาคม ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) นำโดย ผู้แทนชาวบ้านชุมชนริมทางรถไฟทั่วประเทศ เป็นสมาชิกกลุ่ม ขปส. ประมาณ 300 คน เดินทางมายื่นหนังสือถึง รักษาการ รมว.คมนาคม เพื่อติดตามความคืบหน้า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางเมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน ขปส.ชาวชุมชนริมทางรถไฟทั่วภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี ศรีสะเกษ ราชบุรี ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี ตรัง และสงขลา รวม 11 จังหวัด เดินทางมายื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อส่งต่อไปยังผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เร่งรัดดำเนินการตามมติ ครม. โดยขอให้นำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการการรถไฟฯ ภายในเดือน พ.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่  10 เม.ย. 66 ขปส.ได้ทำหนังสือถึงรักษาการ รมว.คมนาคม  เพื่อติดตามการดำเนินงานตามมติการประชุมอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม โดยหนังสือฉบับดังกล่าวได้อ้างถึงมติการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 65 ที่มี รมว.คมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) เป็นประธาน ซึ่งในที่ประชุม มีมติสำคัญที่ยังรอดำเนินการดังนี้

1.การนำรายชื่อ และจำนวนของชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าสู่คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด รฟท.) พิจารณาหลักเกณฑ์ตามแนวทางการแก้ปัญหามติบอร์ด รฟท. เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2543 ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565 โดยในที่ประชุมอนุกรรมการฯ  รฟท.แจ้งจะดำเนินการภายในเดือน มี.ค. แต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด

2.การทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยจำนวน 2 แปลง ใน จ.ขอนแก่น ในที่ประชุมอนุกรรมการฯ มีมติรับทราบว่า รฟท.จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนม.ค. 66 แต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีการลงนามเพื่อนัดหมายทำสัญญาเช่าแต่อย่างใด

3.การทำสัญญาเช่าที่ดินเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยจำนวน 3 แปลง ใน จ.ตรัง ในที่ประชุมอนุกรรมการฯมีมติรับทราบว่า รฟท.จะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดเช่าที่ดินให้แล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. 66 และในการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในที่ดินของการรถไฟฯ ทาง รฟท. ได้แจ้งว่าจะมีการลงนามสัญญาเช่าภายในเดือน มี.ค. 66 นี้ และ 4.การดำเนินการทำสัญญาเช่าที่ดินย่านริมบึงมักกะสัน เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟเชื่อมสามสนามบิน ที่ผู้ว่ารถไฟฯ จะดำเนินการพิจารณารูปแบบการเช่า และสร้างที่อยู่อาศัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กระทั่งวันนี้ยังไม่มีข้อสรุปแต่อย่างใด 

“เนื่องจากมีกรณีปัญหาที่ได้ข้อยุติ แต่ไม่มีการดำเนินการจากหน่วยงาน รฟท. ในวันที่ 19 เม.ย.นี้ ทางผู้แทนชุมชน และ ขปส. จำนวน 300 คน จึงขอมาติดตามความคืบหน้าดังกล่าวที่กระทรวงคมนาคม โดยขอให้ประสานผู้ว่าการรถไฟฯ และฝ่ายต่างๆ ใน รฟท. ที่เกี่ยวข้องกับกรณีปัญหาข้างต้นมาชี้แจง และกำหนดกรอบเวลาที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามมติในที่ประชุม”  หนังสือของ ขปส.ถึงรักษาการ รมว.คมนาคม ระบุถึงเหตุผลที่จะเดินทางมาที่กระทรวงคมนาคมในวันนี้ 

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 66 ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางรถไฟ ในพื้นที่  35 จังหวัด 300 ชุมชน จำนวน  27,084 ครัวเรือน ใช้งบประมาณรวม 7,718 ล้านบาทเศษ โดยรัฐบาลมอบหมายให้ พม.  โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จัดทำแผนงานรองรับ โดยในปี 2566 พอช. มี  6 พื้นที่เร่งด่วนที่จะดำเนินการ เช่น ชุมชนริมทางรถไฟย่านราชเทวีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ขณะนี้มีที่ดินรองรับย่านบึงมักกะสัน เขตราชเทวี  จำนวน  306  ครอบครัว  โดย พอช. อยู่ระหว่างการออกแบบที่อยู่อาศัย

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่