คณะสงฆ์เชียงราย ทำพิธีขอฝนตามความเชื่อของชาวล้านนา "มัจฉราชา"

15 เม.ย. 66

คณะสงฆ์เชียงราย ทำพิธีขอฝนตามความเชื่อของชาวล้านนา "มัจฉราชา" หลังฝนไม่ต้องตามฤดูกาล สร้างผลกระทบวงกว้างกับประชาชน

วันที่ 14 เม.ย. 2566 หลังจากที่มีไฟป่าทำให้มีหมอกควันไฟป่า อีกทั้งปีนี้ยังแห้งแร้งมาก ทางคณะสงฆ์ทั่วทุกอำเภอพื้นที่ จ.เชียงราย พร้อมใจทำพิธีขอฝน "มัจฉราชา" ด้วยสถานการณ์ภัยแล้งไฟป่าหมอกควันปีนี้มีความรุนแรงถึงขั้นวิกฤต ฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้แหล่งน้ำตามห้วยหนองคลองบึงเหือดแห้งหมด ไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเพาะปลูกทางการเกษตรพืชผลเสียหาย เกิดมลพิษทางอากาศประชาชนมีความเป็นอยู่ลำบาก ซึ่งทางพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของประชาชน สร้างความสามัคคีและความปรองดอง เจ้าคณะจังหวัดจึงได้มีหนังสือแจ้งคณะสงฆ์ทุกอำเภอ ร่วมกันจัดพิธีขอฝน "มัจฉราชา" ร่วมกับหน่วยงานในวันศุกร์ที่ 14 เม.ย. 66 เวลา 16.00 น. และยังตรงกับวันสังขารล่องซึ่งแต่ละอำเภอในเขต จ.เชียงราย มีการทำพิธีขอฝนโดยพร้อมเพียงกัน

ขอฝน

ทั้งนี้ ที่อ.แม่สาย ได้จัดพิธีปล่อยปลาช่อนตามความเชื่อวิถีความเชื่อของล้านนา โดยที่อ.แม่สายได้จัดที่บริเวณหัวฝาย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ซึ่งบริเวณดังกล่าวติดกับริมแม่น้ำสาย โดยมีหน่วยงานและประชาชนเข้าร่วมพิธีขอฝนในครั้งนี้ ซึ่งทางนายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สายเป็นผู้เชิญหินที่อยู่ในลำน้ำสายขึ้นมาประกอบพิธีขอฝน พร้อมกับมีการปล่อยปลาที่ทำมาจากไม้ลุงหรือไม้ไทรทอง ที่คนล้านนามีความเชื่อใช้ต้นไม้ดังกล่าวมาแกะสลักเป็นปลาไม้ นำมาประกอบทำพิธีทางศาสนาแบบล้านนา นำไปปล่อยลงน้ำ ในส่วนของหินที่นำมาประกอบพิธีขอฝนนั้น หินจากแม่น้ำมีความชุ่มชื่นจะทำให้มีฝนตกเป็นไปตามความเชื่อของชาวล้านนา

ขอฝน

 

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่