อย. เผย 'เลอรส' ตรวจพบ จุลินทรีย์ก่อโรค ‘อาหารเป็นพิษ’ เกินมาตรฐาน

5 เม.ย. 66

อย. เผย ผลตรวจ 'เลอรส' พบเครื่องปรุงที่บรรจุในซองก๋วยเตี๋ยว มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ เกินมาตรฐาน 6 เท่า

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) ตรวจพบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค Bacillus cereus เกินมาตรฐาน ในผลิตภัณฑ์เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเส้นเล็ก วันผลิต 01.02.23 วันหมดอายุ 01.05.23 ) ประกาศเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ “เลอรส เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเส้นเล็ก” ที่ฉลากระบุรายละเอียดข้างต้นมารับประทาน

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 อย. ได้ส่งตรวจวิเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบเครื่องปรุงที่บรรจุในซองก๋วยเตี๋ยวเลอรส รายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค Bacillus cereus (ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ) เท่ากับ 6,600 CFU/กรัม ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ที่กำหนดให้ตรวจพบ Bacillus cereus ในเครื่องปรุงที่บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุ ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ บะหมี่ เส้นหมี่ และวุ้นเส้น ได้ไม่เกิน 1,000 CFU/กรัม จึงจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน พร้อมแนะนำประชาชนให้หยุดบริโภค

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่