ประกาศราชกิจจานุเบกษา เปิดบัญชีม้า คุก 3 ปี ปรับ 3 แสน

16 มี.ค. 66

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 เปิดบัญชีม้า ซิมม้า โฆษณาจัดหา โทษหนัก

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 มีทั้งหมด 14 มาตรา สาระสำคัญ อาทิ กรณีที่สถานบันการเงิน หรือผู้ประกอบการธุรกิจ พบเหตุสงสัย หรือได้รับข้อมูลว่า บัญชีเงินฝากหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ธุรกรรม กระทำความผิดหรือฟอกเงิน ให้สถาบันการเงิน ระงับธุรกรรมนั้นทันทีชั่วคราว ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่แจ้งเหตุ

ผู้ใดเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,00-500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศฉบับเต็ม คลิก

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่