ก.คลัง เลื่อนประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะต้องตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงาน

1 ก.พ. 66

กระทรวงการคลัง ขอเลื่อนประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะต้องตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงาน

กระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยระบุว่า

กระทรวงการคลัง ขอเรียนว่า เนื่องจากข้อมูลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงาน เพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ดังนั้น การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการฯ ปี 2565 จะเลื่อนออกไปก่อน ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วต่อไป

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม