ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมกราคมนี้

29 ธ.ค. 65

กระทรวงการคลังเตรียมประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ทราบในเดือนมกราคมนี้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เป็นการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการฯ รอบสุดท้าย โดยเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนที่ได้ดำเนินการการแก้ไขข้อมูลในระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2565 ซึ่งพบว่ามีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและมีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” เพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น 3,538 ราย สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” ผู้ลงทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้อีก เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูลแล้ว ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th

สำหรับผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ กระทรวงการคลังจะส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบต่อไปในช่วงเดือนมกราคม 2566 ทั้งนี้ การลงทะเบียนตามโครงการฯ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) แต่การตรวจสอบคุณสมบัติจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ติดตามกำหนดการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติที่ชัดเจนจากกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์แก่ผู้ลงทะเบียน และในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติ กระทรวงการคลังจะแจ้งกำหนดการและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม