สธ.จ่อสอบแอปส้มขายช่อดอกกัญชาพรึ่บ ชี้เจ้าของแพลตฟอร์มมีโทษ!!

3 ธ.ค. 65

สธ.จ่อสอบแอปส้มขายช่อดอกกัญชาพรึ่บ ย้ำไม่อยุญาตให้ขายออนไลน์ เจ้าของแพลตฟอร์มมีความผิด!!

วันที่ 3 .. นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่า มีแพลตฟอร์มรายใหญ่รายหนึ่งเปิดที่ให้ขายของออนไลน์ มีการจำหน่ายช่อดอกกัญชาอย่างโจ๋งครึ่ม ซึ่งถือว่าขัดต่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) ..2565 ฉบับล่าสุด ที่ควบคุมการใช้ช่อดอกกัญชาทางกรมได้ตรวจสอบพบว่ามีการจำหน่ายช่อดอกกัญชาผ่านแพลตฟอร์มนี้จริง ส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆ อยู่ระหว่างตรวจสอบ

นพ.ธงชัยกล่าวว่า ในฐานะอธิบดีกรมได้ลงนามในหนังสือส่งถึงแพลตฟอร์มดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 ..2565 ที่ผ่านมาโดยขอให้ระงับการโฆษณาขายสินค้าสมุนไพรควบคุม (กัญชา) หรือช่อดอกกัญชาโดยเร็ว เพราะการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมายตามประกาศ ที่กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ต้องขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 3(6) และ (7) ของประกาศฉบับดังกล่าว หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย

เมื่อถามว่ากรณีนี้เจ้าของแพลตฟอร์มจะมีโทษเดียวกับร้านค้าที่มาจำหน่ายหรือไม่ นพ.ธงชัยกล่าวว่า หากยังไม่ระงับการโฆษณาดังกล่าวถือว่าผิดต่อประกาศ สธ. เพราะไม่ได้ขออนุญาต เนื่องจากหากมาขออนุญาต ทางกรมไม่มีทางให้จำหน่ายผ่านออนไลน์แน่นอน ซึ่งในทางกฎหมายการจำหน่ายไม่ได้รับอนุญาตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีเจ้าของแพลตฟอร์มจะมีความผิดหรือไม่เพราะเปิดให้จำหน่ายนั้น เบื้องต้นต้องมีส่วนรับผิดชอบ ทั้งนี้ ได้มีการทำหนังสือแจ้งไปยังแพลตฟอร์มแล้ว เชื่อว่าจะมีการดำเนินการโดยเร็ว

นพ.ธงชัยกล่าวว่า ขณะนี้ทางกรมได้ลงพื้นที่เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ สธ.เพื่อให้เกิดการใช้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะช่อดอกต้องไม่นำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ของการคุ้มครอง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร โดยข้อห้ามที่ชัดเจน คือห้ามจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร

ห้ามจำหน่ายให้กับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ห้ามให้บริการสูบกัญชาในสถานประกอบการทั่วไป ห้ามจำหน่ายเพื่อการค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้ามโฆษณากัญชาในทุกช่องทางเพื่อการค้า และห้ามสูบกัญชาในสถานที่ต้องห้าม เช่น วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก เป็นต้น

การจำหน่ายช่อดอกกัญชาผ่านออนไลน์ การโฆษณาทุกช่องทางจึงเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์รายใหญ่ หรือรายเล็กต้องปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง เพราะการจำหน่ายต้องขออนุญาต ซึ่งทางกรมไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายผ่านออนไลน์ ไม่ให้มีการโฆษณาอยู่แล้วนพ.ธงชัยกล่าว

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่