ป.ป.ช.เมืองปราการลงพื้นที่สอบ อบต.ราชาเทวะหลังไฟเขียวงบซื้อเสาไฟกินรี

2 ธ.ค. 65

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่เฝ้าระวัง หลัง อบต.ราชาเทวะ อนุมัติงบประมาณจัดซื้อเสาไฟกินรี 727 ต้น งบประมาณกว่า 69 ล้านบาท

วันนี้ (2 ธันวาคม 2565) นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น กรณีได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแสจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. หรือ ศูนย์ CDC กรณี อบต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ อนุมัติงบประมาณจัดซื้อเสาไฟกินรีเพิ่มอีก 727 ต้น ด้วยงบประมาณ 69 ล้านบาท และ อนุมัติงบประมาณจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบเตือนภัยฉุกเฉิน เพื่อติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ งบประมาณกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือไม่

โดยรองนายก อบต.ราชาเทวะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงว่า อบต.ราชาเทวะ ได้ขออนุมัติงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดซื้อเสาไฟกินรีเพิ่มอีกจำนวน 727 ต้น ราคาต้นละ 95,000 บาท ด้วยงบประมาณ 69,065,000 บาท และอนุมัติงบประมาณจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบเตือนภัยฉุกเฉิน เพื่อปรับเปลี่ยนกล้องเดิมที่ติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ 330 กล้อง งบประมาณ 33,000,000 บาท เฉลี่ยราคากล้องละ 100,000 บาท และ อนุมัติงบประมาณจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบเตือนภัยฉุกเฉิน เพื่อติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ 30 กล้อง เฉลี่ยราคากล้องละ 700,000 บาท งบประมาณ 21,000,000 บาท

โดยผ่านการพิจารณาในการประชุมสภา อบต.ราชาเทวะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันพุธที่ 30 พ.ย.2565 ที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลมีความจำเป็นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นบริเวณหมู่บ้านจามจุรี โครงการ 2 ซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยกิ่งแก้ว 41 เป็นหนึ่งในจุดที่ อบต.ราชาเทวะ จะดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้ากินรีเพิ่ม 40 ต้น จากจำนวนทั้งหมด 727 ต้น ซึ่งพบว่า บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่นิยมออกกำลังกายบริเวณดังกล่าว บางบริเวณมีลักษณะรกร้าง แสงสว่างไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเวลากลางคืน อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อาศัยในละแวกดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จึงเห็นควรดำเนินการติดตั้งเสาไฟเพิ่มขึ้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ โดยยอมรับว่าเป็นพื้นที่ของเอกชน

ส่วนการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จะดำเนินการเปลี่ยนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เดิมที่เคยจัดซื้อเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2557 และมีการชำรุด รวมทั้งติดตั้งใหม่เพิ่มเติมบริเวณถนนกิ่งแก้ว เพื่อตรวจจับการจราจร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยคุณภาพของกล้องจะมีความคมชัดมากขึ้น

ทั้งนี้นายบดินทร์ กรีธาธร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้คำแนะนำกับองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ดังนี้

1) กรณีการติดตั้งเสาไฟกินรี จะต้องพิจารณาว่าให้มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากน้อยเพียงใด พร้อมทั้งพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากหมู่บ้านเป็นพื้นที่ของเอกชนมิใช่ที่สาธารณะหรือทางสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะรับผิดชอบ

2) กรณีการเปลี่ยนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ควรมีผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนภาคประชาชนร่วมลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความชำรุดเสียหายว่ามีอยู่จริงหรือไม่ อยู่บริเวณใด หรือหากมีการใช้งานเกิน 7-8 ปี ควรมีผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าควรมีการซ่อมบำรุงก่อนหรือไม่ หากมีควรพิจารณาความคุ้มค่าต่อการซ่อมบำรุงว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ขอเอกสารเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

advertisement

คุณอาจสนใจข่าวนี้

ข่าวฮิตติดเทรนด์

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส