นครสวรรค์เดินหน้าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโควิด-19 หลังระบาดเพิ่ม

28 พ.ย. 65

นครสวรรค์รณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง หลังมีการแพร่กระจายเชื้อขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 28 พ.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนชาวนครสวรรค์ยังคงเดินทางเข้ารับวัคซีนโควิด-19 เพื่อกระตุ้นเข็มที่ 4 และ 5 ที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์อย่างต่อเนื่อง ภายหลังมีกระแสข่าวโควิด-19 เริ่มเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ และเริ่มมีการแพร่ระบาดขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น 

ในขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยังคงให้สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น  โดยเฉพาะเด็ก และกลุ่มเสี่ยง 608 กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องฉีดวัคซีนให้ครบทุกคน เนื่องจากมีอัตราการเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 และเสียชีวิตกว่าร้อยละ 80  โดยในเขตอ.เมือง นครสวรรค์ ทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จะทำการเปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า พร้อมหมุนเวียนตามศูนย์แพทย์ต่างๆในพื้นที่ทุกวัน 

จากข้อมูลของสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ระบุว่า ในขณะนี้ จ.นครสวรรค์เร่งรณรงค์ให้ประชาชนได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 4 และเข็มที่ 5 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19  โดยล่าสุดในขณะนี้จ.นครสวรรค์มีสถิติการฉีดวัคซีนให้กับประชากรแล้วทั้งเข็มที่ 2 และส่วนที่ 3 กว่าร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรและเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน 951,850 คน

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่