'นิด้าโพล' เผยคนภาคกลางเลือก “อุ๊งอิ๊ง – พิธา” ชิงเก้าอี้นายกฯ

13 พ.ย. 65

'นิด้าโพล' เผยผลสำรวจ เรื่อง “คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนภาคกลาง” ส่วนใหญ่หนุน “อุ๊งอิ๊ง” นั่งนายกฯ รองลงมา “พิธา” ขณะที่ “บิ๊กตู่” อันดับ 3

วันที่ 13 พ.ย. 65 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนภาคกลาง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2-5 พ.ย. 65 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในภาคกลางทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ จำนวน 2,002 หน่วยตัวอย่าง

ทั้งนี้จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนภาคกลางจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 24.18 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊ง) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบอุดมการณ์ของพรรคเพื่อไทย นโยบายของพรรคทำได้จริง ขณะที่บางส่วนระบุว่า ศรัทธาในตระกูลชินวัตร อันดับ 2 ร้อยละ 16.73 ระบุว่าเป็นนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 16.23 ระบุว่าเป็นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ชื่นชอบผลงานของรัฐบาลในปัจจุบัน และทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบ อันดับ 4 ร้อยละ 13.54 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้

อันดับ 5 ร้อยละ 7.04 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะเป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริงทำจริง มีความซื่อสัตย์สุจริต และชื่นชอบวิธีการทำงาน อันดับ 6 ร้อยละ 6.19 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะเป็นคนมีประสบการณ์ด้านการบริหาร ชื่นชอบนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย ชื่นชอบผลงานในอดีตที่ผ่านมา และต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศ อันดับ 7 ร้อยละ 3.10 ระบุว่าเป็นนายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะเป็นคนมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ เป็นคนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร อันดับ 8 ร้อยละ 2.05 ระบุว่าเป็นนายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะเป็นคนพูดจริงทำจริง และชื่นชอบนโยบายของพรรคภูมิใจไทย อันดับ 9 ร้อยละ 1.80 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อันดับ 10 ร้อยละ 1.60 ระบุว่าเป็นน.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) เพราะ ชื่นชอบพรรคชาติไทยพัฒนา และชื่นชอบผลงานของตระกูลศิลปอาชา

อันดับ 11 ร้อยละ 1.50 ระบุว่าเป็นนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เพราะมีประสบการณ์ด้านการบริหาร เป็นคนที่พูดจริงทำจริง และชื่นชอบพรรคเพื่อไทย อันดับ 12 ร้อยละ 1.35 ระบุว่าเป็นนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) เพราะ เป็นคนมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ มีวิสัยทัศน์ และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร อันดับ 13 ร้อยละ 1.30 ระบุว่าเป็นนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 14 ร้อยละ 1.19 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เพราะเป็นคนมีความรู้ ความสามารถ ชื่นชอบแนวคิดและทัศนคติในการทำงาน และร้อยละ 2.20 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) นายเศรษฐา ทวีสิน นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) นายวราวุธ ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) และนายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนากล้า)

เมื่อพิจารณาบุคคลที่คนภาคกลางจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มจังหวัดของภาคกลาง พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อันดับ 1 ร้อยละ 22.04 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร อันดับ 2 ร้อยละ 20.07 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 3 ร้อยละ 19.53 ระบุว่าเป็นพล.อ.ประยุทธ์ อันดับ 4 ร้อยละ 9.50 ระบุว่าเป็น นายพิธา และพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับ 5 ร้อยละ 6.45 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล อันดับ 1 ร้อยละ 24.97 ระบุว่าเป็น นายพิธา อันดับ 2 ร้อยละ 21.78 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร อันดับ 3 ร้อยละ 15.80 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 4 ร้อยละ 12.62 ระบุว่าเป็นพล.อ.ประยุทธ์ และอันดับ 5 ร้อยละ 5.84 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 อันดับ 1 ร้อยละ 26.91 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร อันดับ 2 ร้อยละ 15.06 ระบุว่าเป็น พล.อ.ประยุทธ์ อันดับ 3 ร้อยละ 13.83 ระบุว่าเป็น นายพิธา  อันดับ 4 ร้อยละ 7.41 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ และอันดับ 5 ร้อยละ 6.42 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 อันดับ 1 ร้อยละ 30.77 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร  อันดับ 2 ร้อยละ 20.98 ระบุว่าเป็นพล.อ.ประยุทธ์ อันดับ 3 ร้อยละ 13.29 ระบุว่าเป็น นายพิธา อันดับ 4 ร้อยละ 6.29 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ และอันดับ 5 ร้อยละ 5.60 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์

สำหรับพรรคการเมืองที่คนภาคกลางมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.42 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 19.98 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 13.99 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 10.54 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 5 ร้อยละ 7.54 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 6 ร้อยละ 3.80 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 7 ร้อยละ 3.19 ระบุว่าเป็น พรรคชาติไทยพัฒนา อันดับ 8 ร้อยละ 2.50 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 9 ร้อยละ 2.45 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย และร้อยละ 3.59 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคสร้างอนาคตไทย ไม่ตอบ/ไม่สนใจ พรรคกล้า พรรคไทยภักดี พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคเทิดไท พรรคประชาชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ และพรรคเศรษฐกิจไทย

เมื่อพิจารณาพรรคการเมืองที่คนภาคกลางมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มจังหวัดของภาคกลาง พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อันดับ 1 ร้อยละ 32.08 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 24.01 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 16.49 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 4 ร้อยละ 10.04 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 4.84 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล อันดับ 1 ร้อยละ 28.55 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 27.09 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 16.07 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 9.83 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 4.25 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 อันดับ 1 ร้อยละ 37.78 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 15.06 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 11.85 ระบุว่าเป็น พรรคชาติไทยพัฒนา อันดับ 4 ร้อยละ 11.11 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 10.12 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 อันดับ 1 ร้อยละ 35.66 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 18.53 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 3 ร้อยละ 15.03 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 4 ร้อยละ 13.99 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 3.85 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย

ด้านพรรคการเมืองที่คนภาคกลางมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.57 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 19.83 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 14.28 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 10.49 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 5 ร้อยละ 7.14 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 6 ร้อยละ 3.69 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 7 ร้อยละ 3.10 ระบุว่าเป็น พรรคชาติไทยพัฒนา อันดับ 8 ร้อยละ 2.65 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 9 ร้อยละ 2.40 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 10 ร้อยละ 1.15 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า และร้อยละ 2.70 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคกล้า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ พรรคไทยภักดี พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคเศรษฐกิจไทย พรรคเทิดไท พรรคประชาชาติ และพรรคเศรษฐกิจใหม่

เมื่อพิจารณาพรรคการเมืองที่คนกลางมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มจังหวัดของภาคกลาง พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อันดับ 1 ร้อยละ 31.54 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 25.27 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 3 ร้อยละ 16.67 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 4 ร้อยละ 10.04 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 4.48 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล อันดับ 1 ร้อยละ 28.55 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 26.56 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 16.60 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 9.83 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 3.99 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 อันดับ 1 ร้อยละ 39.26 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 14.82 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 11.85 ระบุว่าเป็น พรรคชาติไทยพัฒนา อันดับ 4 ร้อยละ 10.62 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 10.12 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 อันดับ 1 ร้อยละ 35.66 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 17.13 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 3 ร้อยละ 15.38 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 4 ร้อยละ 13.64 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และอันดับ 5 ร้อยละ 4.19 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย

 

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม