close sticky

เริ่มกฎใหม่! ยื่นวีซ่าสหรัฐฯ ต้องแสดงบัญชีโซเชียลย้อนหลัง 5 ปี

4 มิ.ย. 62
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ออกกฎให้ผู้ขอวีซ่าเข้าอเมริกาเกือบทั้งหมดต้องแสดงข้อมูลการมีบัญชีโซเชี่ยลมีเดีย ทุกบัญชีที่มีในรอบ 5 ปี ตามมาตรการต่อต้านก่อการร้าย ผู้ขอวีซ่าส่วนใหญ่จะต้องให้ข้อมูลอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ ย้อนหลังไป 5 ปีด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ผู้ขอวีซ่าเข้าสหรัฐฯจะต้องตอบคำถามด้วยว่า มีคนในครอบครัวที่เคยเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่

ขณะที่ผู้ขอวีซ่าการทูตและงานราชการ จะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดใหม่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม