นายกฯ กำชับทุกภาคส่วนดูแลประชาชน สืบสานประเพณีไทย “ลอยกระทงวิถีใหม่”

8 พ.ย. 65
เลือกตั้ง66

นายกฯ กำชับ กอ.รมน. ประสานทุกภาคส่วนดูแลประชาชน สืบสานประเพณีไทย “ลอยกระทงวิถีใหม่” สร้างความปลอดภัยทุกมิติ

วันที่ 8 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน โดยกำชับให้กอ.รมน.จังหวัด ประสานร่วมทุกภาคส่วน ดูแลอำนวยความสะดวก ในวันลอยกระทงนี้ พร้อมตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย ทั้งด้านบุคคลและสถานที่ ครอบคลุมทั้งทางบกและทางน้ำ อาทิ การตรวจคัดกรองตามมาตรการสาธารณสุข, การลดความแออัดของประชาชนในกิจกรรมต่างๆ, ความแข็งแรงและเหมาะสมในการรองรับน้ำหนักของโป๊ะหรือท่าเรือริมน้ำ และการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยขอให้มีการระมัดระวังป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุจากการถอดบทเรียนในเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม “ลอยกระทงวิถีใหม่” อย่างปลอดภัยและมีความสุข หากพบเหตุต่างๆ สามารถติดต่อประสานขอรับการช่วยเหลือได้ทางสายตรงด้านความมั่นคง กอ.รมน โทร. 1374 ในพื้นที่ ได้ตลอด 24 ชม.

advertisement

เลือกตั้ง66

ข่าวฮิตติดเทรนด์

ข่าวการเมือง เป็นกระแส