ขับรถลุยฝนตกน้ำท่วม ทะเบียนหลุดหาย ขอใหม่ได้ที่กรมขนส่งไม่ต้องแจ้งความ

5 ต.ค. 65

ฝนตกน้ำท่วม ขับรถลุยทะเบียนหลุดหาย ขอใหม่ได้ที่กรมขนส่งไม่ต้องแจ้งความ ใช้ใบเสร็จรับเงินระหว่างรอแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราว

ในสถานการณ์ที่มีฝนตกน้ำท่วมหลายพื้นที่ในประเทศไทย ใช้รถหลายหลายต้องประสบกับปัญหา แผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายระหว่างทาง กรมการขนส่งทางบก จึงแนะนำว่า เจ้าของรถยนต์ที่แผ่นป้ายทะเบียนหล่นหาย สามารถติดต่อทำแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งความ สามารถติดต่อยื่นคำขอ ณ สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ

โดยนำหลักฐานสำคัญดังนี้ คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถ และในกรณีของ นิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน 1 ปี และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามทุกคน ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่ง

ทั้งนี้ การขอแผ่นป้ายทะเบียนทดแทนจะมีอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ แผ่นป้ายละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วันทำการ ระหว่างนี้ใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้

ในกรณีที่ ผ่อนกับไฟแนนซ์ สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทน หรือหากต้องการดำเนินการด้วยตนเอง ต้องใช้คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง และบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์ หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ เจ้าของรถควรรีบดำเนินการ และห้ามทำแผ่นป้ายทะเบียนรถขึ้นเอง เพราะมีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

ทะเบียนรถหลุดหาย

advertisement

ข่าวฮิตติดเทรนด์

ข่าวทั่วไป เป็นกระแส