กรมชลฯ ปัดข่าวอ่างเก็บน้ำเมืองโคราช 8 แห่งล้นแล้ว ยืนยันยังรับน้ำได้เต็มศักยภาพ

30 ก.ย. 65

กรมชลประทานปัดข่าวอ่างเก็บน้ำเมืองโคราช 8 แห่งล้นแล้ว ย้ำชัดไม่ใช่เรื่องจริง ยังรับน้ำได้เต็มศักยภาพ

กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความแจ้งเตือนบนสื่อสังคมออนไลน์(Facebook) ว่า “โคราชล้นแล้ว 8 อ่างฯ พื้นที่ริมตลิ่งระวังน้ำท่วมฉับพลัน” นั้น

นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า ปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องตลอดในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับอิทธิพลของพายุ “โนรู” ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 27 แห่ง มีดังนี้

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

• อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว มีปริมาณน้ำในอ่างฯประมาณ 283 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) หรือ 90% ของความจุ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ วันละ 20.66 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 0.25 ล้าน ลบ.ม.

• อ่างเก็บน้ำมูลบน อำเภอครบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 118 ล้าน ลบ.ม. หรือ 84% ของความจุ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 8.17 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 0.71 ล้าน ลบ.ม.

• อ่างเก็บน้ำลำแชะ อำเภอครบุรี มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 220 ล้าน ลบ.ม. หรือ 80% ของความจุ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ วันละ 6.89 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 1.24 ล้าน ลบ.ม.

• อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 140 ล้าน ลบ.ม. หรือ 90% ของความจุ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 18.77 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 2.91 ล้าน ลบ.ม.

307453654_479052234269386_593

นอกจากนี้ ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง อีก 23 แห่ง แบ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำระหว่าง 51% - 80% ของความจุ จำนวน 8 แห่ง อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำระหว่าง 81% - 100% ของความจุ จำนวน 3 แห่ง และอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำในอ่างฯ มากกว่า 100% มี 12 แห่ง ดังนี้

• อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง อำเภอเมือง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7.27 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ วันละ 0.568 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำวันละ 0.20 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน 1.12 เมตร

• อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อำเภอปักธงชัย มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 0.49 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 0.22 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน 1 เมตร

• อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนบน) อำเภอโนนไทย มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 9.92 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 5.66 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 2.15 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน 2.12 เมตร

• อ่างเก็บน้ำหนองกก อำเภอพระทองคำ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 3.91 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีน้ำไหลลงอ่างวันละ 0.48 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 0.206 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน 0.50 เมตร

• อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม อำเภอบัวใหญ่ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 0.73 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีน้ำไหลลงอ่างวันละ 0.062 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 0.07 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน 1.40 เมตร

• อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล อำเภอแก้งสนามนาง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 15 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีน้ำไหลลงอ่างวันละ 0.528 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 0.061 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน 2.80 เมตร

• อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน อำเภอประทาย มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 12.24 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 0.035 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 0.112 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน 0.83 เมตร

• อ่างเก็บน้ำห้วยบง อำเภอชุมพวง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 16.10 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 2.20 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 1.54 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน 2.61 เมตร

• อ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด อำเภอพิมาย มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 4.24 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 1.48 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 1.28 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน 0.93 เมตร

• อ่างเก็บน้ำลำฉมวก อำเภอห้วยแถลง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 32.40 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 6.40 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 2.66 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน 0.71 เมตร

• อ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง อำเภอวังน้ำเขียว มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6.99 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 0.96 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 0.77 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน 2.77 เมตร

• อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา อำเภอวังน้ำเขียว มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 7.75 ล้าน ลบ.ม. เต็มความจุอ่างฯ มีน้ำไหลลงอ่างฯวันละ 0.92 ล้าน ลบ.ม. มีการระบายน้ำวันละ 0.78 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน 3.20 เมตร

308129047_479052264269383_542

ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทุกแห่ง ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยังมีความมั่นคงแข็งแรง และมีระดับน้ำต่ำกว่าระดับหลังคัน สำหรับการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำ ได้พิจารณาควบคุมให้มีความสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างฯ และไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำ ส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 100% ของความจุ นั้น น้ำจะระบายไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้น ซึ่งเป็นอาคารที่ทำหน้าที่เพื่อให้น้ำล้นผ่าน ในปริมาณที่สัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างฯ โดยอาจมีพื้นที่ด้านท้ายบางแห่ง มีน้ำท่วมขังในบริเวณที่เป็นที่ลุ่มต่ำบ้าง เนื่องจากมีปริมาณน้ำจากฝนที่ตกในพื้นที่มาเสริมด้วย

สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ด้วยการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ตามเกณฑ์ควบคุม พร้อมทั้งปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่มีระดับน้ำเกินระดับเก็บกัก(Upper Rule Curve) จะพิจารณาระบายน้ำ โดยไม่กระทบต่อพื้นที่ด้านท้าย เพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาอีกในระยะต่อไป นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ รถแบคโฮ/รถขุด รถเทรลเลอร์ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน้ำ ไว้ในพื้นที่เสี่ยง สามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันที มีการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนืีอง ที่สำคัญได้ปฏิบัติตาม 13 มาตรการ รับมือฤดูฝนปี 2565 ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนทำการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ถึงสถานการณ์น้ำและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่