ชาวเน็ตถล่ม! กระบอกตั๋วอัจฉริยะ อันละ 5 หมื่น ถามดูสภาพรถเมล์ก่อนไหม?

23 ก.ย. 65

ขสมก.ควักงบ 5 แสนบาท สั่งเอกชนทำกระบอกเก็บค่าโดยสารอัจฉริยะ 10 เครื่อง ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น ดูสภาพรถเมล์ก่อนมั้ย บ้างแนะดู ตปท. เป็นตัวอย่าง

วันที่ 22 กันยายน 2565 เฟซบุ๊กแฟนเพจ Bangkokbusclub.com ชุมชนคนรักรถเมล์ แชร์ภาพกระบอกเก็บค่าโดยสารรถเมล์โดยเพจฯ ระบุข้อความว่า "เผยต้นแบบ "กระบอกตั๋วอัจฉริยะ" ขสมก.จ้างเอกชนทำ 10 เครื่อง งบรวม 500,000 บาท

ในแวดวงรถเมล์ ได้มีการส่งต่อภาพของเล่นใหม่ใน ขสมก. นั่นคือ "กระบอกเก็บค่าโดยสารอัจฉริยะ" ซึ่งมีการนำจอภาพขนาดเล็ก ต่อเข้าบริเวณปลายของกระบอกตั๋ว

ตามข้อมูลจากจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง ขสมก. ได้มีโครงการจ้างพัฒนากระบอกเก็บค่าโดยสารต้นแบบอัจฉริยะ (Intelligent-Brog)
โดยมีบริษัท โปร อินไซด์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจาก ขสมก. ในงบประมาณ 500,000 บาท และ ขสมก.ได้กำหนด TOR ไว้ดังนี้

1. พัฒนาและส่งมอบกระบอกเก็บค่าโดยสารอัจฉริยะต้นแบบ จํานวน 10 กระบอก มีคุณลักษณะดังนี้
- ตัวกระบอกทําด้วยวัสดุที่ทนทาน มีจอสัมผัสสําหรับแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 นิ้ว (วัดตามแนวทแยง) และมี stylus หรือมีหน้าจอสัมผัส สําหรับสั่งงานสัมผัสกับจอภาพ
- สามารถป้อนค่าราคาค่าโดยสารตามราคามาตรฐานที่กําหนดไว้ ในแต่ละเส้นทางของรถโดยสาร
- มีปุ่มราคาด่วนให้สามารถเรียกใช้ได้สะดวก โดยปุ่มนี้จะเรียงลําดับจากราคาค่าโดยสาร
- ไม่สามารถสั่งพิมพ์ตั๋วโดยสารเดิมซํ้าได้
- สามารถลบและแก้ไขราคาค่าโดยสารได้
- สามารถสั่งพิมพ์ตั๋วโดยสารไปยังเครื่องพิมพ์แบบพกพาได้
- สามารถรองรับการส่งข้อมูลจําหน่ายตั๋วไปยังระบบคลาวด์ โดยผ่านระบบ WIFI 2.4 GHz และหรือระบบ SIM ผ่านเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
- สามารถแสดงผลรวมราคาค่าโดยสารที่จําหน่ายสุทธิ และจํานวนตั๋วโดยสารที่ออกประจําวันที่ใช้งานในขณะนั้น
- มีแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้ มีขนาดไม่ต่ำกว่า 3,500 mA พร้อมสาย USB สําหรับชาร์จ
- มีเครื่องพิมพ์ตั๋วโดยสารแบบความร้อนชนิดพกพา มีแบตเตอรี่ในตัวและสามารถชาร์จได้

2. พัฒนาและติดตั้งระบบบริหารจัดการข้อมูลจากกระบอกเก็บค่าโดยสารอัจฉริยะ
โดยระบบสามารถรายงานรายได้จากการซื้อตั๋วได้ดังนี้
- รายงานรายได้จากกระบอกเก็บค่าโดยสารอัจฉริยะแต่ละกระบอก
- รายงานรายได้/จํานวนตั๋วโดยสารเป็นรายชั่วโมง
- รายงานรายได้/จํานวนตั๋วโดยสารเป็นรายวัน
- รายงานรายได้/จํานวนตั๋วโดยสารเป็นรายเดือน
- รายงานรายได้/จํานวนตั๋วโดยสารเป็นรายปี
- รายงานรายได้รวมจากกระบอกเก็บค่าโดยสารอัจฉริยะแต่ละกระบอก
- รายงานรายได้/จํานวนตั๋วโดยสารเป็นรายสายเดินรถ เป็นรายชั่วโมง
- รายงานรายได้/จํานวนตั๋วโดยสารเป็นรายสายเดินรถ เป็นรายวัน
- รายงานรายได้/จํานวนตั๋วโดยสารเป็นรายสายเดินรถ เป็นรายเดือน
- รายงานรายได้/จํานวนตั๋วโดยสารเป็นรายสายเดินรถ ออกรายปี

และมีการแสดงผลไนลักษณะของกราฟดังนี้
- รายงานรายได้จากกระบอกเก็บค่าโดยสารอัจฉริยะแต่ละกระบอก
แสดงได้ตามหมายเลขรถ ตามรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน รายปี
- รายงานรายได้รวม
- รายงานเปรียบเทียบจํานวนรายได้จากกระบอกเก็บค่าโดยสารอัจฉริยะ
แสดงได้ตามหมายเลขรถ ตามรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน รายปี
- รายงานเปรียบเทียบจํานวนประเภทตั๋วที่ออกรวม

ทั้งนี้ ขสมก. จะจัดเตรียมทรัพยากรระบบ (Cloud Server) เพื่อใช้ไนการติดตั้งในโครงการ กำหนดเวลาส่งมอบงาน 90 วัน นับจากวันที่เซ็นสัญญา

เอกสารอ้างอิง จากเว็บไซต์ ขสมก.
ร่าง TOR
http://www.bmta.co.th/.../raakhaaklaangkrabkekbkhaaodysaa...

ประกาศผลผู้ชนะโครงการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
http://www.bmta.co.th/.../prakaasphuuchnaphathnaakrabkelk...

ทั้งนี้ หลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลจากเพจฯ ลงสู่โลกออนไลน์ ชาวเน็ตต่างก็เข้าวิพากษ์วิจารณ์ถึง "ราคา" กันสนั่นหวั่นไหว และอีกจำนวนมากมองว่าสิ่งที่ควรเปลี่ยนอย่างเร่งด่วนคือ รถเมล์ เพราะมีสภาพที่เก่ามากแล้ว รวมไปถึงปรับปรุงเรื่องมารยาทและบริการ


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่