advertisement

วิธีแก้ไข ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65 ขึ้น "สถานะไม่สมบูรณ์"

20 ก.ย. 65

ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 65 ขึ้น "สถานะไม่สมบูรณ์" วิธีแก้ไข ย้ำ! ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 3 พ.ย.นี้ หากขึ้นสถานะสมบูรณ์แล้ว รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ม.ค.66

กระทรวงการคลัง รายงานผลสถานะลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565 เริ่มตรวจสอบสถานะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองที่แสดง สถานะลงทะเบียนสมบูรณ์ รวม 4,282,429 ราย จากทั้งหมด 5,246,699 ราย โดยผู้ที่มีสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์กลุ่มนี้ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติและจะประกาศผลในเดือนมกราคม 2566

ส่วนผู้ที่ตรวจสอบแล้วพบว่า "สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" อีก 964,270 ราย เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง ระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้

1) ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี

2) ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน

3) สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย

4) ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย

5) ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง

6) ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส

7) ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง

8) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง

9) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

สำหรับกรณีที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิตและมีใบมรณะบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น ขอให้ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 6.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ที่มี "สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" จากกรณีอื่นๆ ที่เกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนหรือครอบครัวไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเอง โดยผู้ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียน จะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ยื่นแบบฟอร์มไว้เท่านั้น

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ใดก็ได้ แต่จะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่