ถ่ายทอดสด ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2565 ล่าสุด

16 ส.ค. 65

ถ่ายทอดสด หวยออก งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หวยออก ถ่ายทอดสดผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

ในงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2565 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และการออกรางวัลเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

 

สำหรับประชาชนที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ตั้งแต่เวลา 13.50 น. โดยในการออกรางวัลเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

 

วิธีการขึ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผู้ที่ถูกรางวัลสามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่
 

1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขที่ 359 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ชั้น G กองจ่ายรางวัล โทร 0-2528-9682 และ 0-2528-9732 

  • เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) (ไม่หยุดพักกลางวัน) - ผู้รับซื้อรางวัล เปิดให้บริการเวลา 07.30 น. - 14.30 น. - ประชาชน เปิดให้บริการเวลา 07.30 น. - 15.00 น.
  • การจ่ายเงินรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเงินสด โดยต้องชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษี ก่อนรับเงินรางวัล หรือโอนเงินรางวัลสุทธิหลังหักค่าอากรแสตมป์/ภาษี ไปยังบัญชีลูกค้า
  • การจ่ายเงินรางวัลเกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานสลาก
  • ห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส ยื่นขอรับเงินรางวัล
  • สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อไปรับรางวัล คือ บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสลากที่ถูกรางวัล โดยใส่ชื่อผู้ที่ต้องการขึ้นเงินรางวัลเอาไว้ที่ด้านหลังสลากด้วย

2. ติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสาขา

3. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากขึ้นเงินรางวัลกับธนาคาร สามารถขึ้นเงินรางวัลได้เฉพาะงวดปัจจุบันยกเว้นรางวัลที่ 1

กรณีทำสลากกินแบ่งรัฐบาลหายต้องทำอย่างไร 

การแจ้งขออายัดสลากจะต้องแจ้งขออายัดก่อนออกรางวัลของงวดนั้น ๆ การแจ้งขออายัดสลากมี 2 กรณี คือ

1. การขออายัดในกรุงเทพ ต้องมาขออายัดด้วยตนเองที่สำนักกฎหมาย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2. การขออายัดในต่างจังหวัด ประสงค์ขออายัดที่อยู่ต่างจังหวัดจะต้องแจ้งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อมีหนังสือถึงสำนักงานฯ เพื่อความรวดเร็วให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ของจังหวัดที่รับแจ้งอายัดไว้ ส่งโทรสารที่เป็นหนังสือและจะต้องมีลายมือชื่อของทางผู้ว่าราชการจังหวัดมายังสำนักงานฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกฎหมาย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร. 0 2528 9013

 

ข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

114658


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่