เผยอาการอาพาธ ครูบาบุญชุ่ม เช่าเครื่องบินเหมาลำส่งรักษาตัวใน กทม.

11 ส.ค. 65

ครูบาบุญชุ่ม ปฏิบัติศาสนกิจหนักหลังออกจากถ้ำจนอาพาธ ต้องเช่าเครื่องบินเหมาลำส่งรักษาตัวใน กทม.

 

เฟซบุ๊กเพจ มูลนิธิดอยเวียงแก้ว พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ เผยอาการอาพาธของ ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ โดยระบุว่า

 

ตามที่ ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ได้เข้าปฏิบัติธรรม ณ ถ้ำเมืองแก๊ด จังหวัดเมืองสาด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 นั้น

 

หลังออกจากถ้ำ ก่อนที่จะได้รับการตรวจธาตุขันธ์ทุกระบบจากคณะแพทย์นั้น ท่านได้เริ่มปฏิบัติศาสนกิจโดยทันทีและต่อเนื่องทุกวัน ทั้งในเมืองแก๊ด และการเดินทางไปแสดงธรรมตามหัวเมืองต่างๆ อย่างน้อย 11 เมือง ไม่นับรวมชุมชนน้อยใหญ่ที่อยู่ระหว่างทางผ่านรวมทั้งพิธียกฉัตรเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ที่ตั้งเมืองหางเดิม ซึ่งเป็นสถานที่สวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

จนกระทั่งเดินทางถึงวัดพระธาตุดอนเรือง อำเภอเมืองพง จังหวัดท่าขี้เหล็ก เวลาดึกของวันที่ 8 สิงหาคม 2565 วันรุ่งขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ครูบาบุญชุ่มปรากฏอาการอาพาธขึ้น ศิษย์ยานุศิษย์จึงขอนิมนต์ท่านเข้ารับการตรวจและรักษาธาตุขันธ์ โดยเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านพรมแดนแม่สาย และโดยสารเครื่องบินเช่าเหมาลำไปถึงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน ซึ่งในอดีตท่านเคยอาพาธด้วยโรคมาลาเรียขึ้นสมองมาก่อน รายละเอียดเพิ่มเติมมูลนิธิดอยเวียงแก้วจะประกาศให้ทราบต่อไป

 

298670016_1608726249522787_83

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่