เบรกเอี๊ยด!!! สูตรหาร 500 ล่ม เหตุสมาชิกลงคะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

10 ส.ค. 65

ไปต่อไม่ได้ สภาฯ ล่มซ้ำซาก เหตุสมาชิกลงคะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ส่อกลับไปใช้สูตรหาร 100 ตามเดิม

 

วันที่ 10 ส.ค. ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 13 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมี ศาตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม

 

หลังจากสมาชิกรัฐสภาแสดงตนกว่า 403 คนจนครบองค์ประชุม แต่ในเวลา 16:25 น. ประธานฯ กล่าวว่า มีสมาชิกมาลงมติเห็นชอบมาตรา 24/1 ไม่ครบองค์ประชุม จึงปิดการประชุม โดยไม่แจ้งจำนวนผู้ลงมติ

 

การประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันนี้ ถือเป็นวันสุดท้ายเท่าที่คณะกรรมการประสานงานร่วม 3 ฝ่าย หรือ วิป 3 ฝ่าย ตกลงกันไว้ ซึ่งหากไม่มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว ภายในกรอบเวลา 180 วันที่จะหมดลงในวันที่ 15 ส.ค.นี้ ก็จะทำให้ร่างกฎหมายดังกล่าวตกไป และมีผลให้กลับไปใช้ร่างกฎหมายที่เสนอมาในวาระแรก ซึ่งมีสาระเกี่ยวกับสูตรคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อหารด้วย 100


ข่าวยอดนิยม