ลุงตู่ เยือนเมืองกาญจน์ นักเรียนเจอตัวจริง ถึงกับเข้าโผกอดแล้วร้องไห้

4 ส.ค. 65

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ติตตามข้อสั่งการแก้ปัญหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค-เกษตร และการปรับภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแควแลนด์มาร์กแห่งใหม่ นักเรียนเจอตัวจริง ถึงกับเข้าโผกอดแล้วร้องไห้

 

วันนี้ (4 ส.ค.65) เวลา 09.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอห้วยกระเจา และประชาชนชาวอำเภอห้วยกระเจาให้การต้อนรับ

 

1659612731185

 

สำหรับพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและมีภัยแล้งเป็นประจำทุกปีเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เขตเงาฝนไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน รวมทั้งการขาดแคลนระบบชลประทาน ทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อก่อสร้างระบบกระจายน้ำโดยวางท่อเมนเหล็กเพื่อส่งต่อน้ำบาดาลไปยังพื้นที่ระยะทาง 11,835 กิโลเมตร ให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับใช้อุปโภคบริโภคและสามารถทําเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ที่อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2564 ซึ่งโครงการสร้างระบบกระจายน้ำดังกล่าวได้รับการอนุมัติแล้ว

 

ต่อจากนั้นเวลา 13.15 น. ที่บริเวณริมน้ำหน้าเมืองถนนสองแควตำบลบ้านเหนืออำเภอเมือง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางไปติดตามการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมืองเก่ากาญจนบุรีและสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่จังหวัดกาญจนบุรี

 

1659612737587_1

 

ทั้งนี้ทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาแพรุกล้ำบริเวณแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยอาทิการดำเนินการด้านกฎหมาย การลดมลภาวะทางเสียง การก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อรองรับแพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเรือชาวแพที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งทางภาคเอกชนได้เสนอขอรับการสนับสนุนในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งแม่น้ำแควน้อยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยได้จัดสร้างจุดชมวิวสกายวอล์กบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ตลอดจนจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมฝั่งถนนแม่น้ำแควจัดทำเป็น Walking Street สวนสาธารณะลานกิจกรรมให้เป็นพื้นที่สาธารณะของชาวเมืองกาญจนบุรีเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในตัวเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

1659612601288

 

ทั้งนี้ มีรายงานว่าระหว่างที่ นายกฯ ได้พบปะประชาชนในพื้นที่ ได้มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ได้ให้นายกรัฐมนตรีเซ็นเสื้อยืดที่เตรียมมา เด็กนักเรียนคนหนึ่งได้ขอกอดนายกฯ เพราะชื่นชอบ ซึ่งเมื่อได้กอดแล้วถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความดีใจ

 

พล.อ.ประยุทธ์ ได้แนะนำให้เด็กๆ ตั้งใจเรียน ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จเพื่อช่วยดูแลครอบครัวและพ่อแม่ ตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ดีและมุ่งมั่นทำได้อย่างที่ตั้งใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่