ออมสินเปิดกู้ SME ธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain วงเงิน 5,000 ล้านบาท

1 ส.ค. 65

ธนาคารออมสินเปิดให้ยื่นกู้ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Re-Open สำหรับธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain วงเงิน 5,000 ล้านบาทถึง 30 ก.ย.65

 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสินเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Re-Open สำหรับธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain วงเงิน 5,000 ล้านบาท ทางธนาคารออมสินจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือเมื่อครบจำนวนวงเงินตามโครงการ

 

โดยผู้ยื่นขอสินเชื่อต้องเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน มีใบอนุญาตประกอบกิจการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และมีผลประกอบการกำไรอย่างน้อย 1 ใน 3 ปีย้อนหลัง วงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน 5 ล้านบาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ค้ำประกันได้ (ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท) ชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

 

ในกรณีที่มีระยะเวลาการกู้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป มีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น ได้ไม่เกิน 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรกในอัตราร้อยละ 1.99 ส่วนปีที่ 3-7 กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย MLR-1.00 ต่อปี หากใช้ บสย. ค้ำประกัน กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-0.5 ต่อปี และกรณี บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี (ปัจจุบันดอกเบี้ย MLR ออมสินอยู่ที่ร้อยละ 6.15)

 

ขณะนี้ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้แล้ว ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

 

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่