advertisement

สภาฯ ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ ชุมนุมแคมปิ้งจับตา อภิปรายไม่ไว้วางใจฯ

19 ก.ค. 65

สภาฯ ชี้แจงเหตุผลไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่รัฐสภาจัดกิจกรรมแคมป์ปิ้งฟังสภา จับตาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์ของกลุ่มราษฎร ระบุ สำนักงานฯ ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ตามสัญญาจ้าง

 

วันที่ 19 ก.ค.65 สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เผยแพร่เอกสารแจ้งข่าวเกี่ยวกับการพิจารณาขอใช้พื้นที่รัฐสภาจัดกิจกรรม “แคมป์ปิ้งฟังสภา จับตาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์” โดยมีข้อความว่า ว่าที่เรือตรี ยุทธนา สำเภาเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ในฐานะโฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ชี้แจงกรณีการพิจารณาขอใช้พื้นที่รัฐสภาจัดกิจกรรม “แคมป์ปิ้งฟังสภา จับตาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์” ระหว่างวันที่19–23 ก.ค. 2565 ของกลุ่มเคลื่อนไหวภาคประชาชนในนามราษฎร

 

​ตามที่ กลุ่มเคลื่อนไหวภาคประชาชนในนามราษฎร ได้มีหนังสือลงวันที่ 12 ก.ค. 2565 ขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณลานกว้างหน้ารัฐสภา (ฝั่งประตู ส.ส.) ถนนทหาร จัดกิจกรรม “แคมป์ปิ้งฟังสภา จับตาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์” โดยจะมีการตั้งแคมป์ค้างคืน ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 2565 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 23 ก.ค. 2565 เวลา 12.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันละ 500 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้างคืนประมาณ 300 คน พร้อมขอใช้ไฟฟ้าของรัฐสภาสำหรับการส่องสว่างและเครื่องขยายเสียงระหว่างการทำกิจกรรมนั้น

 

โดยทางสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ได้ตรวจสอบตามรายงานของสำนักรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ การพิจารณาอนุญาตขอใช้พื้นที่บริเวณลานกว้างหน้ารัฐบา ถนนทหาร และการขอใช้ไฟฟ้าของรัฐสภาสำหรับ การส่องสว่างและใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อจัดกิจกรรมข้างต้นแล้วว่า เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้ว่าจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ยังไม่ได้รับมอบพื้นที่ตามสัญญาจ้างจากบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับ จ้างก่อสร้างฯ ประกอบกับระเบียบรัฐบกาว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นที่และอาคารรัฐสภา พ.ศ.2545 ได้กำหนดหลักการไว้ว่า ในการใช้งานพื้นที่หรืออาคารรัฐสภาจะต้องเป็นไปเพื่อการปฏิบัติหน้าที่นิติบัญญัติ หรือการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา ด้วยเหตุนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาฯ จึงยังไม่อาจอนุญาตตามความประสงค์ในขณะนี้ได้

 

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่