สถานที่ฉีดวัคซีนเข็ม 4, วัคซีนเข็ม 5 ทั้งวอร์กอิน และจองคิวผ่านแอปฯ

29 มิ.ย. 65

อัปเดต! สถานที่ฉีดวัคซีนเข็ม 4, วัคซีนเข็ม 5 ทั้งวอร์กอิน และจองคิวผ่านแอปฯ จะมีที่ไหนบ้าง อัปเดตมาให้แล้ว

 

โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ
วัคซีน Pfizer, Covavax เข็มที่ 1 คลิก
วัคซีน Pfizer , Covavax เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 2,3,4,5) คลิก

 

 

วัคซีนเข็ม 5


สถานเสาวภา สภากาชาดไทย


เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” (ฟรี) “เข็ม 2,3,4” สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไขดังนี้


วัคซีนเข็ม 2
- เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็ม 1
ภายในวันที่ 30 พ.ค.2565

วัคซีนเข็ม 3
- เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 30 พ.ค.2565
- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 30 มี.ค.2565
- เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ดังนี้
- ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซนเนก้า
- ซิโนแวค+โมเดอร์นา หรือ ซิโนฟาร์ม+โมเดอร์นา
- แอสตร้าเซนเนก้า+โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 30 มี.ค. 2565

วัคซีนเข็ม 4
- เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3
หรือ เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3
- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3
- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3
- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 28 ก.พ.2565
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน “โมเดอร์นา” วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจํานวน
เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4 ในวันที่ 1,4,5,6,7,8 ก.ค. 2565


ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/


> สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
> กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสําเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน > กรุณานํา บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
> สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน
> กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ (รอบ 11.00 น. กรุณามาก่อนเวลา 11.45 น.)
LOT วัคซีนโมเดอร์นาที่ให้บริการเป็นช่วงขยายอายุวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

วัคซีนเข็ม 5

 

นนท์พร้อมพลัส เชิญชวนประชาชน บูสวัคซีนเข็ม 5

ขอเชิญ คนไทย และทุกสัญชาติอายุ 18 ปีขึ้นไป
ขอเชิญลงทะเบียนตามลิงค์ https://xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontpp/

สนามฉีดวัคซีนเข็ม 5


วันที่ 19 ก.ค.65
เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
วันละ 2,000 คน

วันที่ 1, 8, 22 ก.ค. 65
วันละ 2,000 คน
เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

วันที่ 7, 21 ก.ค. 65 เซ็นทรัล เวสต์เกต
วันละ 2,000 คน

 

สนามฉีดวัคซีนเข็ม 5


- เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง
- เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ บัตรคิว ลานจอดรถชั้น 3
บุคคลทั่วไป รับบัตรคิว ลานจอดรถ ชั้น 3
ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น เข้าประตูทางเข้าห้างท้อปส์ ด้านหลังห้าง และขึ้นลิฟท์หรือบันไดเลื่อนมาที่ชั้น 2
รับบัตรคิว ชั้น 2 หน้าจุดฉีดวัคซีน
- เซ็นทรัล เวสต์เกต รับบัตรคิว ลานจอดรถ 2C

*เงื่อนไข สำหรับวัคซีนเข็มที่ 5 ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 4 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ขึ้นไป

 

วัคซีนเข็ม 5

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่