พัทยาผ่อนคลายมาตรการโควิด นักท่องเที่ยวบางส่วนเริ่มถอดหน้ากาก

26 มิ.ย. 65

พัทยาผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัย พบนักท่องเที่ยวบางส่วนยังใส่อยู่ ในขณะที่บางส่วนเริ่มผ่อนคลาย ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

 

จากคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 16/2565 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 65 สรุปสาระสำคัญดังนี้  กำหนดพื้นที่สถานการณ์ในทุกท้องที่ของจังหวัดชลบุรีเป็น “พื้นที่เฝ้าระวัง” โดยการเปิดดำเนินการของสถานที่ กิจการ และกิจกรรม ในเขตพื้นที่เฝ้าระวัง สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ คำแนะนำของทางราชการ รวมทั้งกฎหมาย กฎหรือระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

 

การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ตามข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขรายงานว่า การสวมหน้ากากอย่างถูกวิธีเป็นประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อ ทั้งเชื้อโรคโควิดและโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ รวมทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) จึงมีข้อแนะนำให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดีเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ บาร์เบียร์ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ส่วนบริเวณชายหาดพัทยาซึ่งเป็นสถานที่โล่ง พบว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บางรายก็ไม่สวมหน้ากากอนามัย แต่ก็มีบางรายที่ยังสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยกับตัวเอง ส่วนที่บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางข้ามไปเที่ยวเกาะล้าน พบว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยส่วนใหญ่ยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัย ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่