close sticky

LGBTQ+ เฮ ที่ประชุมสภามีมติรับ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม

15 มิ.ย. 65

ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม สภามีมติด้วยคะแนน 210 ต่อ 180 เสียง ขณะที่ร่างพ.รบ.คู่ชีวิต  ของครม. รับหลักการด้วยคะแนน229 ต่อ 167 

 

วันนี้ (15 ม.ย.65) ที่ประชุมรัฐสภา โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวาระ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ... หรือ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ซึ่งเสนอโดยนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลและคณะ  , ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ.... , ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ.. ซึ่ง ครม. เสนอ และร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ... ที่เสนอโดยนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์และคณะ

 

โดยการพิจารณารับหลักการ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ซึ่งเสนอโดยนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล สภามีมติด้วยคะแนน 210 ต่อ 180 เสียง ขณะที่ร่างพ.รบ.คู่ชีวิต  ของครม. รับหลักการด้วยคะแนน229 ต่อ 167 

 

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ.. ซึ่ง ครม. เสนอ มติสภาฯ รับหลักการ ด้วยเสียง  230 เสียง ต่อ 169 เสียง

 

และร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ... ที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ มติสภาฯ เสียงข้างมาก รับหลักการ ด้วยเสียง 251 เสียง ต่อ 124 เสียง งดออกเสียง 30 เสียง

 

1655288049963

1655287965088

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม